Refine results

My RECERCAT

Login E-mail Alerts

Universitat de Barcelona

 

Publications in public/open access derived from the research activities of faculty members at the Universitat de Barcelona.

Sub-communities

Algebra i Geometria [55] Anatomia Patològica, Farmacologia i Microbiologia [19] Antropologia Cultural i Història d'Amèrica i Àfrica [64] Astronomia i Meteorologia [231] Biblioteconomia i Documentació [569] BioC - Equip de Recerca en Biologia de la Conservació de Plantes [33] Biologia Animal [108] Biologia Cel·lular [48] Biologia Cel·lular, Immunologia i Neurociències [116] Biologia Vegetal [280] Bioquímica i Biologia Molecular [195] Centre Universitari de Sociolingüística i Comunicació (CUSC) [7] Centre de Recerca en Salut Internacional de Barcelona (CRESIB) / Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal) [2] Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la Investigació (CRAI-UB) [82] Centres Científics i Tecnològics de la Universitat de Barcelona (CCiTUB) [35] Cirurgia i Especialitats Quirúrgiques [6] Ciència dels Materials i Enginyeria Metal·lúrgica [28] Ciències Clíniques [179] Ciències Fisiològiques [183] Comptabilitat [14] Cristal·lografia, Mineralogia i Dipòsits Minerals [85] Càtedra UNESCO de Bioètica de la UB - Bioètica Dret i Societat [76] Dibuix [109] Didàctica de l'Educació Visual i Plàstica [16] Didàctica de l'Expressió Musical i Corporal [70] Didàctica de la Llengua i la Literatura [44] Didàctica de les Ciències Experimentals i la Matemàtica [31] Didàctica de les Ciències Socials [42] Didàctica i Organització Educativa [167] Disseny i Imatge [23] Dret Administratiu i Dret Processal [11] Dret Constitucional i Ciència Política [42] Dret Financer i Tributari [88] Dret Mercantil, Dret del Treball i de la Seguretat Social [9] Dret Penal i Ciències Penals [8] Dret civil [34] Dret i Economia Internacionals [30] ERAUB (Grup de recerca) - Arqueologia i Arqueometria [5] ERE - Espai de Recerca en Economia [284] Ecologia [230] Econometria, Estadística i Economia Espanyola [173] Economia Pública, Economia Política i Economia Espanyola [48] Economia i Organització d'Empreses [108] Electrònica [212] Enginyeria Química [27] Escultura [91] Estadística [45] Estratigrafia, Paleontologia i Geociències Marines [184] Estructura i Constituents de la Matèria [847] Farmacologia i Química Terapèutica [97] Farmàcia i Tecnologia Farmacèutica [66] Filologia Anglesa i Alemanya [37] Filologia Catalana [115] Filologia Grega [157] Filologia Hispànica [82] Filologia Llatina [87] Filologia Romànica [72] Filologia Semítica [23] Filosofia Teorètica i Pràctica [79] Fisicoquímica [28] Fisiologia [58] Fisiologia i Immunologia [27] Física Aplicada i Òptica [192] Física Fonamental [706] Genètica [261] Geodinàmica i Geofísica [116] Geografia Física i Anàlisi Geogràfica Regional [24] Geografia Humana [25] Geoquímica, Petrologia i Prospecció Geològica [75] Grup ESBRINA, Subjectivitats i Entorns Educatius Contemporanis [54] Grup d'Estudi d'Història de la Cultura i dels Intel·lectuals (GEHCI) [30] Grup d'Estudi de la Variació (GEV) - Corpus de Català Contemporani de la Universitat de Barcelona (CCCUB) [92] Grup de Recerca Creació i pensament de les dones [100] Grup de Recerca Entorns i materials per l'aprenentatge (EMA) [1] Grup de Recerca Freshwater Ecology and Management (F.E.M.) [3] Grup de Recerca GRC-Art, Ciutat, Societat [24] Grup de Recerca Geobotànica i Cartografia de la Vegetació [3] Grup de Recerca IAFI (Investigació en Anàlisi Financera i de la Incertesa) [12] Grup de Recerca Invictus Investigació (Psicologia de la Influencia - Psicologia de la Salut i el Benestar) [6] Grup de Recerca Transicions Acadèmiques i Laborals (TRALS) [10] Grup de Recerca d'Arqueologia Medieval i Postmedieval, GRAMP-UB [7] Grup de Recerca en Adquisició de Llengües (GRAL) [6] Grup de Recerca en Educació Intercultural (GREDI) [35] Grup de Recerca-Conservació Restauració del Patrimoni [21] Història Contemporània [43] Història Medieval, Paleografia i Diplomàtica [26] Història Moderna [8] Història de l'Art [40] Història de la Filosofia, Estètica i Filosofia de la Cultura [82] Història del Dret, Dret Romà i Dret Eclesiàstic de l'Estat [9] Història i Institucions Econòmiques [85] Infermeria Fonamental i Medicoquirúrgica [137] Infermeria de Salut Pública, Salut Mental i Materno-Infantil [254] Institut de Biomedicina (IBUB) [15] Institut de Ciències del Cosmos (ICCUB) [9] Institut de Recerca de la Biodiversitat (IRBio) [12] Institut de Recerca en Economia Aplicada Regional i Pública (IREA) [116] Lingüística General [49] Lògica, Història i Filosofia de la Ciència [10] Matemàtica Aplicada i Anàlisi [172] Matemàtica Econòmica, Financera i Actuarial [88] Medicina [330] Metodologia de les Ciències del Comportament [147] Microbiologia [42] Microbiologia i Parasitologia Sanitàries [55] Mètodes d'Investigació i Diagnòstic en Educació [290] Nutrició i Bromatologia [168] Observatori de Biblioteques, Llibres i Lectura [2] Obstetrícia i Ginecologia, Pediatria i Radiologia i Medicina Física [46] Odontostomatologia [234] Patologia i Terapèutica Experimental [167] Personalitat, Avaluació i Tractament Psicològic [279] Pintura [55] Podologia [150] Política Econòmica i Estructura Econòmica Mundial [40] Prehistòria, Història Antiga i Arqueologia [284] Probabilitat, Lògica i Estadística [19] Productes Naturals, Biologia Vegetal i Edafologia [177] Psicologia Bàsica [62] Psicologia Evolutiva i de l'Educació [121] Psicologia Social [53] Psiquiatria i Psicobiologia Clínica [58] Química Analítica [29] Química Física [245] Química Inorgànica [23] Química Orgànica [204] Salut Pública [45] Seminari Pere Mata [76] Sociologia i Anàlisi de les Organitzacions [110] Teoria Econòmica [142] Teoria Sociològica, Filosofia del Dret i Metodologia de les Ciències Socials [114] Teoria i Història de l'Educació [222] Treball Social i Serveis Socials [5] Xarxa de Referència en Economia Aplicada (XREAP) [136]

All the research contents at RECERCAT from the Universitat de Barcelona (UB) are obtained from the research collections at its institutional repository Diposit Digital de la UB.
If you are a member of the UB and you are interested in publishing research contents here please contact recercat@ub.edu or read the instructions.


Gestió de la Recerca UB

Política de Acceso Abierto UB 

 

Coordination

 

Supporters