Refine results

My RECERCAT

Login E-mail Alerts

Universitat de Barcelona

 

Publications in public/open access derived from the research activities of faculty members at the Universitat de Barcelona.

Sub-communities

Algebra i Geometria [55] Anatomia Patològica, Farmacologia i Microbiologia [20] Antropologia Cultural i Història d'Amèrica i Àfrica [64] Astronomia i Meteorologia [232] Biblioteconomia i Documentació [572] BioC - Equip de Recerca en Biologia de la Conservació de Plantes [33] Biologia Animal [116] Biologia Cel·lular [53] Biologia Cel·lular, Immunologia i Neurociències [117] Biologia Vegetal [284] Bioquímica i Biologia Molecular [199] Centre Universitari de Sociolingüística i Comunicació (CUSC) [7] Centre de Recerca en Salut Internacional de Barcelona (CRESIB) / Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal) [2] Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la Investigació (CRAI-UB) [86] Centres Científics i Tecnològics de la Universitat de Barcelona (CCiTUB) [35] Cirurgia i Especialitats Quirúrgiques [8] Ciència dels Materials i Enginyeria Metal·lúrgica [28] Ciències Clíniques [183] Ciències Fisiològiques [188] Comptabilitat [14] Cristal·lografia, Mineralogia i Dipòsits Minerals [86] Càtedra UNESCO de Bioètica de la UB - Bioètica Dret i Societat [76] Dibuix [110] Didàctica de l'Educació Visual i Plàstica [16] Didàctica de l'Expressió Musical i Corporal [71] Didàctica de la Llengua i la Literatura [44] Didàctica de les Ciències Experimentals i la Matemàtica [31] Didàctica de les Ciències Socials [42] Didàctica i Organització Educativa [172] Disseny i Imatge [23] Dret Administratiu i Dret Processal [11] Dret Constitucional i Ciència Política [43] Dret Financer i Tributari [90] Dret Mercantil, Dret del Treball i de la Seguretat Social [10] Dret Penal i Ciències Penals [8] Dret civil [34] Dret i Economia Internacionals [31] ERAUB (Grup de recerca) - Arqueologia i Arqueometria [5] ERE - Espai de Recerca en Economia [284] Ecologia [237] Econometria, Estadística i Economia Espanyola [175] Economia Pública, Economia Política i Economia Espanyola [48] Economia i Organització d'Empreses [109] Electrònica [213] Enginyeria Química [27] Escultura [94] Estadística [48] Estratigrafia, Paleontologia i Geociències Marines [191] Estructura i Constituents de la Matèria [850] Farmacologia i Química Terapèutica [102] Farmàcia i Tecnologia Farmacèutica [67] Filologia Anglesa i Alemanya [38] Filologia Catalana [120] Filologia Grega [158] Filologia Hispànica [93] Filologia Llatina [88] Filologia Romànica [72] Filologia Semítica [23] Filosofia Teorètica i Pràctica [79] Fisicoquímica [31] Fisiologia [59] Fisiologia i Immunologia [28] Física Aplicada i Òptica [194] Física Fonamental [707] Genètica [272] Geodinàmica i Geofísica [119] Geografia Física i Anàlisi Geogràfica Regional [24] Geografia Humana [25] Geoquímica, Petrologia i Prospecció Geològica [78] Grup ESBRINA, Subjectivitats i Entorns Educatius Contemporanis [54] Grup d'Estudi d'Història de la Cultura i dels Intel·lectuals (GEHCI) [30] Grup d'Estudi de la Variació (GEV) - Corpus de Català Contemporani de la Universitat de Barcelona (CCCUB) [92] Grup de Recerca Creació i pensament de les dones [103] Grup de Recerca Entorns i materials per l'aprenentatge (EMA) [1] Grup de Recerca Freshwater Ecology and Management (F.E.M.) [4] Grup de Recerca GRC-Art, Ciutat, Societat [24] Grup de Recerca Geobotànica i Cartografia de la Vegetació [3] Grup de Recerca IAFI (Investigació en Anàlisi Financera i de la Incertesa) [12] Grup de Recerca Invictus Investigació (Psicologia de la Influencia - Psicologia de la Salut i el Benestar) [6] Grup de Recerca Transicions Acadèmiques i Laborals (TRALS) [10] Grup de Recerca d'Arqueologia Medieval i Postmedieval, GRAMP-UB [7] Grup de Recerca en Adquisició de Llengües (GRAL) [6] Grup de Recerca en Educació Intercultural (GREDI) [35] Grup de Recerca-Conservació Restauració del Patrimoni [30] Història Contemporània [43] Història Medieval, Paleografia i Diplomàtica [26] Història Moderna [8] Història de l'Art [40] Història de la Filosofia, Estètica i Filosofia de la Cultura [82] Història del Dret, Dret Romà i Dret Eclesiàstic de l'Estat [9] Història i Institucions Econòmiques [85] Infermeria Fonamental i Medicoquirúrgica [141] Infermeria de Salut Pública, Salut Mental i Materno-Infantil [264] Institut de Biomedicina (IBUB) [20] Institut de Ciències del Cosmos (ICCUB) [9] Institut de Nanociència i Nanotecnologia (IN2UB) [2] Institut de Recerca de la Biodiversitat (IRBio) [12] Institut de Recerca en Economia Aplicada Regional i Pública (IREA) [121] Lingüística General [51] Lògica, Història i Filosofia de la Ciència [10] Matemàtica Aplicada i Anàlisi [173] Matemàtica Econòmica, Financera i Actuarial [88] Medicina [334] Metodologia de les Ciències del Comportament [150] Microbiologia [44] Microbiologia i Parasitologia Sanitàries [55] Mètodes d'Investigació i Diagnòstic en Educació [293] Nutrició i Bromatologia [175] Observatori de Biblioteques, Llibres i Lectura [2] Obstetrícia i Ginecologia, Pediatria i Radiologia i Medicina Física [80] Odontostomatologia [236] Patologia i Terapèutica Experimental [171] Personalitat, Avaluació i Tractament Psicològic [281] Pintura [63] Podologia [150] Política Econòmica i Estructura Econòmica Mundial [40] Prehistòria, Història Antiga i Arqueologia [284] Probabilitat, Lògica i Estadística [19] Productes Naturals, Biologia Vegetal i Edafologia [179] Psicologia Bàsica [67] Psicologia Evolutiva i de l'Educació [127] Psicologia Social [56] Psiquiatria i Psicobiologia Clínica [60] Química Analítica [29] Química Física [245] Química Inorgànica [23] Química Orgànica [206] Salut Pública [46] Seminari Pere Mata [76] Sociologia i Anàlisi de les Organitzacions [111] Teoria Econòmica [142] Teoria Sociològica, Filosofia del Dret i Metodologia de les Ciències Socials [116] Teoria i Història de l'Educació [227] Treball Social i Serveis Socials [6] Xarxa de Referència en Economia Aplicada (XREAP) [137]

All the research contents at RECERCAT from the Universitat de Barcelona (UB) are obtained from the research collections at its institutional repository Diposit Digital de la UB.
If you are a member of the UB and you are interested in publishing research contents here please contact recercat@ub.edu or read the instructions.


Gestió de la Recerca UB

Política de Acceso Abierto UB 

 

Coordination

 

Supporters