Use this identifier to quote or link this document: http://hdl.handle.net/2072/97408

Desenvolupament d'eines per l'apliació de l'aprenentatge basat en projectes a l'enginyeria tècnica de telecomunicacions
Piera Fernández, Jaume
Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca; Universitat Politècnica de Catalunya.
El projecte d'innovació docent s'emmarca dintre de la línia de treball de l'Escola Politècnica Superior de Castelldefels. Aquesta escola, des de els seus inicis ha destacat per la seva aposta per la innovació docent i l'aplicació de mètodes pedagògics pioners arreu d'Espanya. El sistema d'ensenyament basat en el seguiment individualitzat de l'estudiant, facilitat per una bona relació professor/nombre d'estudiants (grups de 40 o 20 estudiants), l'avaluació continuada, que parteix de les activitats acadèmiques realitzades en una matèria, i l'avaluació curricular, que atén el rendiment global de l'estudiant, fan que el sistema fomenti el treball regular al mateix temps que l'informa en tot moment del seu progrés acadèmic. Per un altre banda, dintre del sistema educatiu de la nostra escola podem destacar l'aplicació de l'Aprenentatge Basat en Projectes (PBL), aplicat inicialment als estudis de Segon Cicle. D'acord amb aquest model, els alumnes aprenen realitzant projectes en grup. Les intervencions del professorat i els materials del curs estan orientats a donar suport a les necessitats dels projectes que es desenvolupen a cada moment. Tot seguint la línia de treball de l'escola i la seva adequació als criteris determinats en el Espai Europeu d'Educació Superior, aquest projecte segueix tres línies d’actuació: (1) incideix en l'aplicació del PBL dintre d'assignatures Optatives i en assignatures de primers cursos de la Titulació d'Enginyeria de Telecomunicacions, (2) estimular l’alumnat, a través de treballs interdisciplinaris i la utilització de les noves tecnologies, (3) generació de documentació adaptada als nous plans d’estudi. Aquestes línies d’actuació es desenvolupen per motivar els alumnes en els estudis d'enginyeria que estan cursant i fer-los veure l'aplicabilitat, en el camp de la recerca, de gran quantitat dels coneixements que van adquirint durant la seva formació dintre de la Universitat.
This MQD is part of the line of work of the Technical School of Castelldefels. This school, since its founding has been remarkable for its commitment to educational innovation and application of teaching methods pioneered in Spain. The education system based on individual student support, facilitated by a good relationship between teacher / student numbers (groups of 40 or 20 students), the continuous assessment, that part of the academic activities carried out in a subject, and curriculum evaluation , which serves the student's overall performance, make the system will encourage regular work at the same time informing him at all times in their academic progress. Furthermore, within the education system in our school we emphasize the implementation of Project-Based Learning (PBL), initially applied to the Master studies. According to this model, students learn by group projects. The classes and course materials are intended to support the needs of the projects developed at the time. In line with school work and its relevance to the criteria identified in the European Higher Education Area, this project follows three lines of action: (1) affects the application of PBL in subjects Optional subjects and first courses Degree of Telecommunication Engineering, (2) encourage students, through interdisciplinary work and the use of new technologies, (3) generation of documents tailored to the new curriculum. These lines of action are developed to motivate students in the engineering (2) encourage students, through interdisciplinary work and the use of new technologies, (3) generation of documents tailored to the new curriculum. These lines of action are developed to motivate students in the engineering studies that are attending and let them see the applicability in the field of research, a large amount of knowledge they acquire during their training within the University.
2011-01-28
37 - Educació. Ensenyament. Formació. Temps lliure
Aprenentatge basat en problemes
Enginyeria -- Ensenyament universitari
Aquest document està subjecte a una llicència d'ús de Creative Commons, amb la qual es permet copiar, distribuir i comunicar públicament l'obra sempre que se'n citin l'autor original i l’Agència i no se'n faci cap ús comercial ni obra derivada, tal com queda estipulat en la llicència d'ús (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/es/)
24 p.
Report
Els ajuts de l'AGAUR;2007MQD00175
         

Full text files in this document

Files Size Format
2007MQD00175_Comú.pdf 1.807 MB PDF

Show full item record

Related documents

Other documents of the same author

Dañobeitia, Juan José; Nogueras Cervera, Marc; Piera Fernández, Jaume; Artero Delgado, Carola; Sorribas, Jordi; Río Fernandez, Joaquín del; Manuel Lázaro, Antonio; Castellón Masalles, Arturo; Santamaria, Josep
Guasch Petit, Antonio; Piera, MA; Figueras Jové, Jaume
Guasch Petit, Antonio; Piera, Miquel Àngel; Figueras Jové, Jaume
Fernández Salas, Elena; Reig Tomás, Pere; Piera Trius, Antoni
 

Coordination

 

Supporters