To access the full text documents, please follow this link: http://hdl.handle.net/10609/1728

Instrumentos de gestión para el Depósito digital de la UAB
Azorín Millaruelo, Cristina; Casaldàliga, Núria
Jornadas OS-Repositorios (4as : 2010 : Barcelona)
El Servei de Biblioteques de la UAB gestiona un dipòsit digital que cobreix les expectatives generades per un dipòsit institucional a la vegada que actua facilitant la consulta de la biblioteca digital pròpia. La naturalesa diversa de les col·leccions, quant a origen i format ens ha obligat a utilitzar eines de gestió específiques per establir els circuits, mètodes i procediments de treball. Volem compartir la nostra experiència, tant a nivell de creació d'un únic dipòsit capaç de gestionar tot el nostre fons digital, com de les opcions de treball intern escollides.
El Servicio de Bibliotecas de la UAB gestiona un depósito digital que cubre las expectativas generadas por un repositorio institucional a la vez que actúa facilitando la consulta de la biblioteca digital propia. La naturaleza diversa de las colecciones, en cuanto a origen y formato nos ha obligado a utilizar herramientas de gestión específicas para establecer los circuitos, métodos y procedimientos de trabajo. Queremos compartir nuestra experiencia, tanto a nivel de creación de un único depósito capaz de gestionar todo nuestro fondo digital, como de las opciones de trabajo interno escogidas.
The UAB Library Service manages a digital repository that meets the expectations generated by an institutional repository that acts at the same time to facilitate the search and retrieval of the digital library. The diverse nature of the collections, in origin and format has forced us to use specific management tools to establish the channels, methods and procedures. We would like to share our experience; both in terms of creating a single repository can manage all our digital collections, as well as the chosen work methodology.
2010-11-25
Metodologia de treball
Metodología de trabajo
Work methodology
Repositoris
Repositorios
Repositories
Open access
Information society -- Political aspects
Accés obert
Informació -- Aspectes polítics
Acceso libre
Información -- Aspectos políticos
NO
Conference lecture
         

Show full item record

 

Coordination

 

Supporters