To access the full text documents, please follow this link: http://hdl.handle.net/10609/1711

Estrategia de la Universidad de Alicante en la promoción del conocimiento abierto
Bayona Giménez, Juan José
Jornadas OS-Repositorios (4as : 2010 : Barcelona)
El propòsit d'aquesta comunicació és resumir les diferents iniciatives dutes a terme a la Universitat d'Alacant per a la promoció de l'accés obert a la recerca i la docència generades pels seus membres, així com els diferents incentius destinats a afavorir l'autoarxivament en el seu Repositori institucional, RUA. Fins al moment a la Universitat d'Alacant s'ha optat per realitzar diferents convocatòries amb incentius econòmics, dirigides tant a personal investigador com a docent, en què s'especifica l'obligatorietat d'arxivar en el Repositori els materials generats arran d'aquestes convocatòries. Resumirem els resultats obtinguts fins al moment, indicant els pros i els contres d'aquest sistema d'incentius, i assenyalarem els nous reptes que se'ns presenten a curt i mitjà termini, amb especial referència a la proposició d'un nou model de política a adoptar per l'arxiu i difusió de la producció científica i docent generada a la nostra Universitat.
El propósito de esta comunicación es resumir las distintas iniciativas llevadas a cabo en la Universidad de Alicante para la promoción del acceso abierto a la investigación y la docencia generadas por sus miembros, así como los diferentes incentivos destinados a favorecer el auto-archivo en su Repositorio Institucional, RUA. Hasta el momento en la Universidad de Alicante se ha optado por realizar distintas convocatorias con incentivos económicos, dirigidas tanto a personal investigador como docente, en las que se especifica la obligatoriedad de archivar en el Repositorio los materiales generados a raíz de estas convocatorias. Resumiremos los resultados obtenidos hasta el momento, indicando los pros y los contras de este sistema de incentivos, y señalaremos los nuevos retos que se nos presentan a corto y medio plazo, con especial referencia a la proposición de un nuevo modelo de política a adoptar para el archivo y difusión de la producción científica y docente generada en nuestra Universidad.
The aim of this paper is to summarize the various initiatives carried out at the University of Alicante for promoting open access to research and teaching generated by its members, and the various incentives to encourage self-archiving in their Institutional Repository RUA. Until the University of Alicante has chosen different call for grants with financial incentives addressed to the research and teaching staff, that specifies the requirement to deposit in the Repository the materials generated as a result of these calls. We describe the results obtained so far, weighing up the pros and cons of this incentive system, indicating new challenges facing us in the short to medium term, with particular reference to the proposed new policy model to adopt for the archival and dissemination of scientific production and teaching generated in our University.
2010-11-25
Acceso abierto
Accés obert
Open access
Open access
Information society -- Political aspects
Accés obert
Informació -- Aspectes polítics
Acceso libre
Información -- Aspectos políticos
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
Conference lecture
         

Show full item record

 

Coordination

 

Supporters