To access the full text documents, please follow this link: http://hdl.handle.net/10609/317

La gestión de los recursos digitales en una biblioteca virtual : la Biblioteca virtual de la UOC
Pérez Alarcón, Adoració
Universitat Oberta de Catalunya. Biblioteca
Les Biblioteques i Centres de Documentació han exercit sempre un paper molt important en el desenvolupament de l'aprenentatge, de la docència i de la investigació, però el canvi experimentat en aquests últims anys en l'àmbit docent, ha potenciat la funció d'aquest tipus de centres que han incorporat paulatinament una gran quantitat i varietat de recursos multimèdia d'informació, dissenyant i incorporant al mateix temps sistemes i programes de gestió que permetin un accés fàcil, amigable i eficient a aquests recursos. En el present article s'exposa l'experiència d'una biblioteca / centre de documentació virtual, per donar solució a una realitat que a poc a poc estan assumint la majoria de biblioteques universitàries espanyoles.
Las Bibliotecas y Centros de Documentación han ejercido siempre un papel muy importante en el desarrollo del aprendizaje, de la docencia y de la investigación, pero el cambio experimentado en estos últimos años en el ámbito docente, ha potenciado la función de este tipo de centros que han incorporado paulatinamente una gran cantidad y variedad de recursos multimedia de información, diseñando e incorporando al mismo tiempo sistemas y programas de gestión que permitan un acceso fácil, amigable y eficiente a esos recursos. En el presente artículo se expone la experiencia de una biblioteca / centro de documentación virtual, para dar solución a una realidad que poco a poco están asumiendo la mayoría de bibliotecas universitarias españolas.
Libraries and Documentation Centres have always exercised an important role in the development of learning, teaching and research, but the change that the field of education has undergone in recent years has increased the function of theses types of centres, which have been gradually adding a great amount and variety of multimedia resources, while at the same time designing and incorporating management systems and programs that allow easy, user-friendly and efficient access to these resources. This article presents the experience of a virtual library/ documentation centre, to address a reality gradually being assumed by the majority of Spanish university libraries.
2010-11-25
Universitat Oberta de Catalunya. Biblioteca
Digital libraries
Academic libraries
Electronic information resources
Universitat Oberta de Catalunya. Biblioteca
Biblioteques digitals
Biblioteques universitàries
Recursos electrònics
Universitat Oberta de Catalunya. Biblioteca
Bibliotecas digitales
Biblioteques universitàries
Recursos de información electrónicos
Copyright © Biblioteca Virtual de la UOC, 2001
Conference lecture
Universitat Oberta de Catalunya
         

Show full item record

 

Coordination

 

Supporters