To access the full text documents, please follow this link: http://hdl.handle.net/10609/312

Posibles consecuencias de la transposición de la Directiva 2001/29/CE para las bibliotecas
Riera Barsallo, Patricia
Universitat Oberta de Catalunya. Biblioteca
La present comunicació analitza les implicacions legals que des d'un punt de vista del dret d'autor tenen els actes d'explotació que duen a terme les biblioteques amb les obres que integren els seus fons, així com els límits que necessitem veure reflectits en el marc legal estatal per poder continuar duent-les a terme. Tot això a la llum dels canvis legals que la transposició de la Directiva 2001/29/CE relativa a l'harmonització de determinats aspectes dels drets d'autor i drets afins als drets d'autor en la societat de la informació suposarà.
La presente comunicación analiza las implicaciones legales que desde un punto de vista del derecho de autor tienen los actos de explotación que llevan a cabo las bibliotecas con las obras que integran sus fondos, así como los límites que necesitamos ver reflejados en el marco legal estatal para poder seguir llevándolas a cabo. Todo ello a la luz de los cambios legales que la transposición de la Directiva 2001/29/CE relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la información va a suponer.
This paper analyzes the legal implications, from the point of view of copyright law, of the acts of exploitation carried out by libraries with the works in their collections, as well as the limits that need to be reflected in the legal framework of the state in order to continue this kind of exploitation. All of the above is considered in light of the legal changes involved in the transposition of the 2001/29/EC Directive on the harmonisation of certain aspects of copyright and related rights in the information society.
2010-11-25
Copyright Law
Spain
Information society
Llei de Propietat Intel·lectual
Propietat Intel·lectual -- Espanya
Societat de la informació
Ley de Propiedad Intelectual
Propiedad Intelectual -- España
Sociedad de la información
Copyright © Biblioteca Virtual de la UOC, 2002
Conference lecture
Universitat Oberta de Catalunya
         

Show full item record

 

Coordination

 

Supporters