To access the full text documents, please follow this link: http://hdl.handle.net/10609/302

La organización de recursos digitales y la oferta de servicios documentales en un entorno virtual de aprendizaje
Serrano-Muñoz, Jordi
Universitat Oberta de Catalunya. Biblioteca
El creixement d'usuaris potencials i el de l'oferta de serveis per part de la Biblioteca Virtual de l'UOC, va generar un procés de reflexió estratègica per donar resposta a nou escenari de l'organització. El resultat ha estat tres eixos o línies d'actuació que permetin afrontar aquest canvi i creixement: organització dels recursos en una base de dades, el desenvolupament dels serveis "push" i el facilitar l'accés a la biblioteca des de qualsevol entorn i de forma personalitzada a aquest.
El crecimiento de usuarios potenciales y el de la oferta de servicios por parte de la Biblioteca Virtual de la UOC, generó un proceso de reflexión estratégica para dar respuesta a nuevo escenario de la organización. El resultado ha sido tres ejes o líneas de actuación que permitan afrontar este cambio y crecimiento: organización de los recursos en una base de datos, el desarrollo de los servicios "push" y el facilitar el acceso a la biblioteca desde cualquier entorno y de forma personalizada a éste.
The growth of potential users and of the offer of services by the Virtual Library of the UOC generated a process of strategic reflection in response to this new scenario of the organization. The result has been three axes or plans of action designed to face the challenge of this change and growth: organization of resources in a database, development of the "push" services and facilitating access to the library from any environment and in a personalized way.
2010-11-25
Universitat Oberta de Catalunya. Biblioteca
Digital libraries
Academic libraries
Electronic information resources
Distance education
Public services (Libraries)
Universitat Oberta de Catalunya. Biblioteca
Biblioteques digitals
Biblioteques universitàries
Recursos electrònics
Ensenyament a distància
Serveis al públic (Biblioteques)
Universitat Oberta de Catalunya. Biblioteca
Bibliotecas digitales
Biblioteques universitàries
Recursos de información electrónicos
Enseñanza a distancia
Bibliotecas -- Usuarios
Copyright © Biblioteca Virtual de la UOC, 2000
Conference lecture
Universitat Oberta de Catalunya
         

Show full item record

 

Coordination

 

Supporters