Ciències socials By subject

Order: Results:

Now showing items 227-246 of 437
 
Subject
Jocs cooperatius
Jornada de treball flexible
Juegos cooperativos
Justice -- Spain
Justicia -- España
Justícia -- Espanya
laborales
Law
Law -- History
Law History
Leadership, strategic leadership, authentic leadership, transformational leadership, management and organizational development, leading change in organizations, team management, management by instructions, management by objectives, management by values, organization¿s value system, economic-pragmatic values, ethical-social values, emotionaldevelopmental values, idea generation, creativity, conflict resolution, mediation, risk-taking decisions, human resources, recruitment.
lideratge
Lideratge, lideratge estratègic, lideratge autèntic, lideratge transformacional, gestió i direcció d¿organitzacions, direcció del canvi en les organitzacions, direcció d'equips, direcció per instruccions, direcció per objectius, direcció per valors, sistema de valors de l'organització, valors econòmic-pragmàtics, valors ètics-socials, valors emocionals-de desenvolupament, generació d'idees, creativitat, resolució de conflictes, mediació, presa de decisions, recursos humans, selecció de personal.
liderazgo
Liderazgo, liderazgo estratégico, liderazgo auténtico, liderazgo transformacional, gestión y dirección de organizaciones, dirección del cambio en las organizaciones, dirección de equipos, dirección por instrucciones, dirección por objetivos, dirección por valores, sistema de valores de la organización, valores económico-pragmáticos, valores éticos-sociales, valores emocionales-de desarrollo, generación de ideas, creatividad, resolución de conflictos, mediación, toma de decisiones, recursos humanos, selección de personal.
Linked Open Data
llengua catalana
Local government -- Catalonia -- Citizen participation
Longitudinal analysis
Marketing -- Catalonia
Now showing items 227-246 of 437
 
 

Coordination

 

Supporters