To access the full text documents, please follow this link: http://hdl.handle.net/10609/5204

Una aproximació al Pla de Polítiques de Dones del Govern de la Generalitat de Catalunya 2008/2011
Morera Casaponsa, Josep Ricard
Universitat Oberta de Catalunya
La recerca es fonamenta en el Pla de Polítiques de Dones pel període 2008/2011 de la Generalitat de Catalunya. En aquest treball de recerca i a partir d'aquest Pla és pretén conformar una geografia del que han estat les polítiques de dones, els seus resultats, si han estat efectives i la prospecció de quins poden ser els següents passos o fites tant a curt, mitjà i llarg termini. Així mateix, es farà una especial menció al tema de la violència masclista fent, en primer lloc, una aproximació interdisciplinar, per centrar-nos en el que pretén el Pla dins d'aquesta greu problemàtica tot procurant extreure unes conclusions.
La investigación se basa en el Plan de Políticas de Mujeres para el periodo 2008/2011 de la Generalitat de Cataluña. En este trabajo de investigación y a partir de este Plan se pretende conformar una geografía de lo que han estado las políticas de mujeres, sus resultados, si han sido efectivas y la prospección de cuales pueden ser los siguientes pasos o metas tanto a corto, medio y largo plazo. Así mismo, se hará una especial mención al tema de la violencia machista haciendo, en primer lugar, una aproximación interdisciplinar, para centrarnos en lo que pretende el Plan dentro de esta grave problemática procurando extraer unas conclusiones.
The research is based on the Women's Policy Plan for the period 2008/2011 of the Government of Catalonia. In this research and from this plan is intended to form a geography of which were women's policies, its results, if they have been effective and the prospect of what might be the next steps or goals in the short, medium and long term. Also, special mention will be made the subject of gender violence by, first, an interdisciplinary approach to focus on what the Plan aims within this serious problem trying to extract any conclusions.
2010-11-06
política pública
política pública
public policy
dones
mujeres
gènere
género
women
gender
Women -- Government policy -- Catalonia -- 2008/2011
Affirmative action programs -- Catalonia -- 2008/2011
Dones -- Política governamental -- Catalunya -- 2008/2011
Igualtat entre els sexes -- Catalunya -- 2008/2011
Mujeres -- Política gubernamental -- Cataluña -- 2008/2011
Igualdad entre los sexos -- España -- 1980/1999Cataluña -- 2008/2011
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
Master thesis
Universitat Oberta de Catalunya
         

Show full item record

Related documents

Other documents of the same author

Sans Pinyol, Jordi (coord.); Espadas, Juan J.; Jovellar, Fernando P.; Ariño, Josep; Armengol, Josep Ma.; Asín, Jordi; Ballbé, Albert; Bosch, Ricard; Carme, José R.; Compte, Josep; Gallemí, Oriol; Gràcia, Joan; Larrubia, Guillem; López, Ángel; Morera, Glòria; Olivares, Rogelio; Pérez, Juan A.; Quintella, Jesús; Rejat, Miquel; Romero, Esperanza; Vicente, Ángel de; Masrcaró, Violant; Grup de Recerca sobre els riscos en incendis de vehicles de nova generació
 

Coordination

 

Supporters