To access the full text documents, please follow this link: http://hdl.handle.net/2099.1/4943

L'articulation entre bailleur de fonds et pouvoir local : l'exemple de la Commune de Praia dans l'intervention pilote de Bela Vista
Camós Daurella, Gibet
Oliete Josa, Sergio; Magrinyà Torner, Francesc; Jaglin, Sylvy; Universitat Politècnica de Catalunya. Departament d'Infraestructura del Transport i del Territori
El segle XX ha estat testimoni d’una urbanització ràpida de la població mundial. La percepció de la ciutat perpart d’organitzacions financeres de projectes en països en vies de desenvolupament, ha evolucionat al llarg deltemps: des dels anys 80, la importància de les ciutats ha estat reconeguda pel seu pes econòmic i s’ha acceptatl’existència d’un ampli sector informal. El nostre estudi està basat en la hipòtesi de David Satterthwaite queatribueix un rol preponderant a les institucions locals per l’assoliment dels Objectius del Mil·lenni de les NacionsUnides en medi urbà.La Ciutat de Praia, capital de Cap Verd, ha conegut fenòmens de creixement al voltant del centre colonial. Apartir dels anys 90 s’han creat un gran nombre de barris espontanis perifèrics que són deficitaris en serveisurbans. Les xarxes d’aigua, de sanejament i la xarxa viària només estan implantades en les zones mésdesenvolupades de la ciutat. L’ajuntament de Praia té grans dificultats per controlar aquests fenòmens d’expansióde la ciutat.Bela Vista és un dels barris perifèrics d’hàbitat espontani que ha conegut una gran expansió entre el 2000i el 2002. Entre febrer del 2002 i agost del 2005 es va fer una intervenció pilot per millorar les condicions de vidadel barri. El projecte, en partenariat entre la ONG italiana Africa 70 i l’ajuntament de Praia (Camara Municipalde Praia) va ésser cofinançat per la Unió Europea. Aquest projecte ha estat una intervenció integral participativasobre l’habitatge, els serveis d’aigua, de sanejament i d’accessibilitat. Ha tractat d’introduir una metodologiad’intervenció per aquests tipus de barris en el si de l’actor municipal.L’origen del nostre estudi ha estat l’avaluació de la intervenció pilot de Bela Vista un any després del’acabament de l’execució del projecte. Hem utilitzat els criteris de pertinença, coherència, eficiència, eficàcia,impacte i reproductibilitat, emprats per un finançador com la Unió Europea per la selecció, el seguiment il’avaluació dels seus projectes.El nostre estudi sobre l’eficàcia i l’eficiència de l’expansió de les xarxes d’aigua i de sanejament, es basa en lacomparació amb tres altres barris, en els quals s’han dut a terme projectes d’expansió de les xarxes abansesmentades. En aquests barris, més antics i consolidats que Bela Vista, el mateix tipus d’expansió de les xarxesté un impacte més gran i beneficia a més habitants. A Bela Vista son necessàries grans inversions per assolir elsmateixos nivells de connexió a la xarxa : s’ha de construir un dipòsit a una cota superior de l’existent per abastird’aigua a tot el barri.L’anàlisi de les xarxes a la intervenció pilot de Bela Vista permet verificar que en un barri espontani informald’aquestes característiques la primera millora d’infraestructures a realitzar és l’obertura de la xarxa viària.Aquesta és una condició “sine qua non” per la introducció de les altres xarxes que alhora permet delimitar l’espaipúblic i privat i també la parcel·lització del barri.L’articulació dels diferents actors en els projectes de desenvolupament urbà com el de Bela Vista és complexa is’ha de tenir cura de qüestions tals com la centralització de l’acció en una oficina que desapareixerà al acabar elprojecte. Aquesta centralització pot reduir l’impacte del projecte o fins i tot transformar-lo en un impactenegatiu, creant situacions de confusió entre la població beneficiària que no sap a qui adreçar-se per resoldre elsproblemes de manteniment de les infraestructures o per demanar noves millores en el seu barri.Finalment, creiem que l’ajuntament de Praia, que té gran dificultat per la gestió dels problemes de la ciutat, ha detenir en compte els resultats de la intervenció pilot de Bela Vista pel que fa a : 1) l’elaboració dels plans urbansdetallats de la ciutat; 2) la prioritat atorgada a la millora de l’accessibilitat abans dela introducció de les xarxes d’aigua o de sanejament.
2009-07-10
Àrees temàtiques de la UPC::Enginyeria civil
Aigua -- Abastament
Aigua -- Depuració
Consulteu les condicions d'ús d'aquest document en el repositori original:http://hdl.handle.net/2099.1/4943
Bachelor Thesis
Universitat Politècnica de Catalunya
         

Show full item record

 

Coordination

 

Supporters