To access the full text documents, please follow this link: http://hdl.handle.net/10609/1112

Intervenció per a l'orientació vocacional a l'Educació Secundària Obligatòria
Ballesteros Castañeda, Blanca
Universitat Oberta de Catalunya
La present memòria exposa l'informe del Pràcticum II que consisteix en una intervenció per a l'orientació vocacional a 4t d'ESO a l'Institut d'Ensenyament Secundari Comuneros de Castilla, a la ciutat de Burgos. La justificació del tema triat es basa en què la finalitat de l'etapa de l'escolaritat obligatòria és preparar als alumnes i dotar-los de les eines i competències necessàries per garantir la seva incorporació efectiva a la societat, al món laboral, i preparar-los en cas de què desitgin continuar la seva formació.
La presente memoria expone el informe del Practicum II que consiste en una intervención para la orientación vocacional en 4t de ESO en eI instituto de Enseñanza Secundaria Comuneros de Castilla, en la ciudad de Burgos. La justificación del tema escogido se basa en que la finalidad de la etapa de la escolaridad obligatoria es preparar a los alumnos y dotarlos de las herramientas y competencias necesarias para garantizar su incorporación efectiva a la sociedad, al mundo laboral, y prepararlos en caso de que deseen continuar su formación.
This paper presents the report of Practicum II that consists of an intervention for vocational guidance directed at 4th year students of ESO in the secondary school Comuneros de Castilla in the city of Burgos. The justification of the chosen topic is based on the premise that the purpose of the phase of obligatory education is to prepare students and provide them with the tools and competences necessary to guarantee their effective incorporation in society, the work world and prepare them in case they wish to continue with their education.
2010-06-10
Education
Statuatory Secondary Education
Continuous Education
Educació
Educació secundària obligatòria
Formació contínua
Educación
Educación secundaria obligatoria
Formación continua
© Blanca Ballesteros Castañeda. Reservats tots els drets. Està prohibida la reproducció total o parciald'aquesta obra per qualsevol mitjà o procediment, compresos laimpressió, la reprografia, el microfilm, el tractament informàtic oqualsevol altre sistema, així com la distribució d'exemplarsmitjançant lloguer i préstec, sense l'autorització escrita de l'autor odels límits que autoritzi la Llei de Propietat Intel·lectual.
Bachelor thesis
Universitat Oberta de Catalunya
         

Show full item record

 

Coordination

 

Supporters