To access the full text documents, please follow this link: http://hdl.handle.net/10609/1143

Les emocions en el procés d'aprenentatge virtual : una aproximació des de la perspectiva de l'experiència dels estudiants de la Universitat Oberta de Catalunya
Perales Montenegro, Anna
Universitat Oberta de Catalunya
Treball que s'engloba en l'ampli camp de les Humanidades i vol contribuir al coneixement empíric sobre l'experiència emocional implicada en els processos d'aprenentatge virtual des de la perspectiva dels estudiants.
Trabajo que se engloba dentro de un amplio campo de las humanidades y quiere contribuir al conocimiento empírico sobre la experiencia emocional implicada en los procesos de aprendizaje virtual desde la perspectiva de los estudiantes.
Study that is included in the broad field of humanities and aims to contribute to empirical knowledge on the emotional experience involved in virtual learning processes from the perspective of students.
2010-06-10
Learning
Online learning
Emotions
Aprenentatge
Formació virtual
Emocions
Aprendizaje
Formación virtual
Emociones
© Anna Perales Montenegro. Reservats tots els drets. Està prohibida la reproducció total o parciald'aquesta obra per qualsevol mitjà o procediment, compresos laimpressió, la reprografia, el microfilm, el tractament informàtic oqualsevol altre sistema, així com la distribució d'exemplarsmitjançant lloguer i préstec, sense l'autorització escrita de l'autor odels límits que autoritzi la Llei de Propietat Intel·lectual.
Bachelor thesis
Universitat Oberta de Catalunya
         

Show full item record

 

Coordination

 

Supporters