To access the full text documents, please follow this link: http://hdl.handle.net/2099.1/2723

Pont Grua per al transport de ferro líquid
Sáenz Bonilla, Daniel
Bigordà Peiró, Jacinto; Universitat Politècnica de Catalunya. Departament d'Enginyeria Mecànica
Aquest PFC és un estudi sobre un pont grua, en particular que està destinat al transport d’una cullera que porta ferro líquid.Donada la naturalesa d’aquest tipus de màquines, a continuació es mostren els aspectes generals dels ponts grua i seguidament s’escullen les millors solucions que s’adeqüen a la indústria siderúrgica.Els aspectes que s’estudien són de disseny, és a dir la resistència estructural, els diferentsmecanismes, els materials empleats, la seva vida i el seu manteniment. Es fa una comparativa entre diferents alternatives i s’escull la que es creu més encertada per al cas concret tenint en compte la seva funció, una vida suficient i un preu raonable.Després de fer una breu descripció sobre els mecanismes i algunes de les peces, s’indica elsistema de fabricació, el muntatge i el manteniment bàsic que ha d’efectuar-se per al bonfuncionament del pont grua.La màquina que a continuació es presenta en el document és un pont grua dissenyat per transportar una cullera que podrà portar 1500 kg de ferro en estat líquid. La màquina en siconsta de dues parts molt diferenciades que són, el que s’ha anomenat estructura i que sónun seguit de pòrtics que estan units mitjançant els carrils per on circularà el vehicle, que ésl’altre part i a la qual s’ha anomenat pont grua pròpiament dit.Una part a destacar del projecte és la habilitat que té aquest pont grua de poder traçarrecorreguts curvilinis i no només els recorreguts rectilinis que són els habituals en aquests tipus de maquinaria.A l’hora de dissenyar el pont grua s’han considerat aspectes per facilitar el transport de tot el conjunt fins al lloc on ha d’anar instal·lat, així com també s’ha tingut en compte els aspectes relacionats amb la interacció amb el mediambient tan durant la seva vida com a la fase de desmantellament, per tal de reduir l’impacte mediambiental.S’han ideat tot un sistemes de seguretat i control per reduir en mesura del possible els perills que poden existir amb la interacció entre persones i el pont grua.Finalment, el projecte queda completat amb cinc annexes: annex A memòria econòmica, annex B càlculs, annex C anàlisi de tensions i deformacions, annex D catàlegs i normativa iper últim annex E plànols. Al llarg de la memòria es fan referències a aquests annexes ja que són un complement inseparable per a la bona comprensió d’aquest document.
2009-07-10
Àrees temàtiques de la UPC::Enginyeria dels materials::Metal·lúrgia::Siderúrgia
Consulteu les condicions d'ús d'aquest document en el repositori original:http://hdl.handle.net/2099.1/2723
Research/Master Thesis
Universitat Politècnica de Catalunya
         

Show full item record

 

Coordination

 

Supporters