Statistics

Total download and visits

Downloads Views
Universitat Oberta de Catalunya 10,994 707,241

Last 7 years downloads and views

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Downloads 3,290 2,503 0 0 1 0 0
Views 4,055 5,847 4,411 67,515 218,507 218,706 181,760

Top country total views

Downloads Views
China 142 189,934
United States of America 787 188,121
Germany 80 65,240
Spain 7,775 61,634
France 172 51,137
Unknown Country 8 42,280
Mexico 302 21,636
Unknown Country 0 15,836
Colombia 192 9,649
Ukraine 29 8,686

Top 25 most visited documents this year

Views
Historia de Vida de Andrés Díaz de Rábago S.J. (1947-1957): O cómo la Guerra Civil China cambió la estructura de la Compañía de Jesús en Asia. 117
Informe d'Autors UOC a ISI Web of Knowledge. Juliol 2014 106
Formularis de gestió en línia : De programació estructurada a POO 105
MeteoCAT : Visor web SIG de dades meteorològiques 98
Memòria final : Practium I de psicologia clínica al Centre de Salut Mental d'Adults del Segrià (CSMA) de l'Hospital Santa Maria de Lleida 94
StopFlu: Sistema BI d'anàlisi predictiu contra la grip 92
Sistema de prevenció d'epidèmies en comportaments de risc mitjançant smartphones 90
Pla d'intervenció individual en la dislèxia i suport a les famílies en el trastorn per dèficit d'atenció i hiperactivitat 89
Anàlisi d'una conversa argumentativa : Articles al diari Ara, Tresserras vs. Pastor 88
WiBed, A Platform for Commodity Wireless Testbeds 86
EventUOC 84
La Crònica de Muntaner, una novel·la històrica? 83
GRIFOLS - Factores Competitividad en el Largo Plazo 82
Audioguía turística del Real Monasterio de San Lorenzo de El Escorial 82
Gestión de Procesos en los Sistemas Operativos 80
Els joves de l'aula d'acollida de l'institut : Integració i relacions 80
Migration and information flows. A new lens for the study of contemporary international migration 80
Vitalidad etnolingüística, medios de comunicación e identidad étnica. Un estudio con grupos indígenas de Chiapas 79
ANÁLISIS, DISEÑO Y DESARROLLO DE UNA APLICACIÓN BAJO SOFTWARE LIBRE DESTINADO A EMPRENDIMIENTOS DEDICADOS A LA PRODUCCIÓN DE LECHE EN LA SIERRA ECUATORIANA 78
Diseño de un modelo de red domótica libre basada en componentes OpenDomo para aplicación a un pequeño hotel 78
Portal de gestió de la formació J2EE-Liferay 76
Contamination of genomic databases by HIV-1 and its possible consequences. A study in Bioinformatics. 76
Diseño e implementación de una base de datos para la gestión de regalos en grupo de una red social 76
Web AMPA INS Serrallarga 75
Exploring the link between flexible working and organizational performance 75

Top 25 most visited documents

Views
10 años de repositorios cooperativos 1,243
Gestión de Procesos en los Sistemas Operativos 936
Accessibilitat web : cas d'anàlisi a partir de les WCAG 1.0 i WCAG 2.0 614
Políticas de promoción del acceso abierto en la Universidad de Salamanca 609
Repositorios en la nube 603
Projecte interactiu "Vila-moguda" 596
Evolució i reptes de l'educació virtual : construint l'e-learning del segle XXI 590
2010 Horizon Report: Iberoamerican Edition 585
Violence and Political Institutions in the Basque Country 577
El 17 de julio de 1936 en Melilla 574
Vitalidad etnolingüística, medios de comunicación e identidad étnica. Un estudio con grupos indígenas de Chiapas 571
La societat xarxa a Catalunya. Informe de recerca I 554
Evolución y retos de la educación virtual : construyendo el e-learning del siglo XXI 553
El impacto de las TIC en la elección y comercialización del destino turístico de Benidorm 552
El paper del capital social en l'organització d'esdeveniments 546
The future of television : advertising, technology and the pursuit of audiences 542
Les TIC i les transformacions de l'empresa catalana. Informe de recerca II 541
La Atlántida : la sociedad perfecta 538
E-Governance and Citizen Information : The Generalitat of Catalonia in the International Context. Research report (synthesis document) 531
Proyecto de Investigación : factores asociados al rendimiento académico 529
El biaix social de les elits polítiques catalanes. El cas dels Governs de la Generalitat (1999 ¿ 2003 ¿ 2006 ¿ 2010) 526
Opening Education Beyond the Property Relation: From Commons to Communism 521
Una aproximació al Pla de Polítiques de Dones del Govern de la Generalitat de Catalunya 2008/2011 520
A Classification of Tools for Learning Logic 516
WePreserve 2009: DPE/Planets/CASPAR/nestor Joint Training Event: The Preservation challenge: basic concepts and practical applications (Barcelona, 23-27 març 2009) 516

Notes
1. A document search is defined as an access to his metadata page, or as the direct download of the full text when it's not made through its own metadata page.
2. Robot's automatic accesses, both those that search the file robots.txt as other that we've detected, are not counted as searches. Are also excluded accesses from CSUC addresses.
3. To determine the queries per country are used GeoIP APIs.

 

Coordination

 

Supporters