Use this identifier to quote or link this document: http://hdl.handle.net/2072/200066

Ecologia del tram final del riu Ebre: la comunitat de macròfits i macroinvertebrats associats
Andreu Chavarria, Rosa
Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca; Ibàñez Martí, Carles; Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries
Durant els últims anys al tram final del riu Ebre s’han produit canvis molt importants a l’ecosistema fluvial: l’augment de la transparència de l’aigua ha comportat una proliferació massiva de macròfits que ha provocat canvis en l’estructura tròfica i en la composició de les comunitats biològiques, representant un greu perill per espècies amenaçades com Margaritifera auricularia. A més del problema ecològic, els macròfits estan provocant molts problemes socio-econòmics perjudicant les captacions d’aigua (centrals nuclears, hidroelèctriques i regadius), creant problemes per a la navegació fluvial, i afavorint la proliferació d’espècies molestes com la mosca negra (Simulium erythrocephalum). Entre les diferents causes que podrien explicar aquests canvis en l’ecosistema hi ha: la disminució del fòsfor dissolt, la regularització i la disminució de cabals, i l’aparició d’espècies introduides com el musclo zebra. Segurament es tractarà d’un efecte combinat de les diferents causes però és necessari analitzar-les per tal de conèixer quines tenen més incidència i així, poder proposar mesures de gestió per als problemes ecològics que pateix el tram final de l’Ebre. Al present projecte de tesi (inclós en el projecte d’I+D: efectes de la millora de la qualitat de l'aigua i de l'alteració del règim de cabals sobre les comunitats biològiques del tram final del riu Ebre) s’estudiarà la comunitat de macròfits i macroinvertebrats associats per tal de determinar el paper que tenen en el canvis que s’han produit al riu durant els últims anys.
The lower part of the river has suffered significant changes in the last years. In past decades the lower Ebro was dominated by phytoplankton due to eutrophication. However, nowadays macrophytes are the most important primary producers, due to an increase in water transparency. The proliferation of macrophytes caused massive changes in structure and trophic composition of biological communities, representing a serious threat to endangered species such as Margaritifera auricularia. In addition to the ecological problem, macrophytes are causing many socio-economic problems. They are damaging intakes of water (nuclear, hydroelectric and irrigation), creating problems for river navigation, and encouraging the proliferation of nuisance species like the black fly (Simulium erythrocephalum). Among the different causes that could explain these changes in the ecosystem are included: the reduction of issolved phosphorus, the decrease and the regularization of flows, and introduced species like the zebra mussel. Surely it will be a combined effect of the different causes but we must analyze them to ascertain what are magnified. This will be useful to propose management measures for ecological problems affecting the part of the Ebro. In this thesis project (included in the proposed R & D: effects of improved water quality and flow regime alteration on biological communities in the final part of the Ebro river) I studied macrophyte and dwelling macroinvertebrate communities to determine their role in the changes occurred in the river last years.
2012-07-20
Ecologia
Comunitat
Macròfits
Ebre
L'accés als continguts d'aquest document queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
59 p.
Report
Els ajuts de l'AGAUR;2010FI_B2 00083
         

Full text files in this document

Files Size Format
2010FI_B2 00083.pdf 8.612 MB PDF

Show full item record

 

Coordination

 

Supporters