Use this identifier to quote or link this document: http://hdl.handle.net/2072/199865

Estudi per a la construcció de l'EDAR mitjançant filtres verds de la Nou de Gaià (Tarragonès)
Barranco Correas, Tomàs
Gómez, Albert; Oliveras i Masramon, Julita; Universitat de Vic. Escola Politècnica Superior. Enginyeria Tècnica Agrícola
El tractament de les aigües en nuclis menors de 2000 habitants es troba pendent de completar per part de l’Agència Catalana de l’Aigua més concretament al corresponent Pla de Sanejament d’Aigües Residuals Urbanes (PSARU). El nucli de La Nou de Gaià (al Tarragonès) es troba pendent de la construcció de la corresponent instal·lació de sanejament, projectada al 2007. Alternativament a les depuradores tradicionals basades en l’ús de formigó (o materials alternatius) i en la despesa elèctrica per assegurar una aeració i una evacuació dels fangs generats, existeixen tecnologies “toves”. Aquestes tecnologies, també conegudes com a “verdes”, es basen en imitar els sistemes naturals maximitzant el seu potencial d’autodepuració. A grans trets existeixen dos formes de depurar les aigües de forma ecològica”: llacunatges (existeix una capa d’aigua lliure) i filtres verds. El present estudi es basa en l’aplicació de filtres verds de morfologia vertical i flux subsuperficial, plantat amb canyes dels generes Scirpus o Phragmites. El resultat han estat 4 bases de 35*35 per a tractar un cabal de 150 m3/d i una població equivalent de 1272.
The water treatment in towns under 2000 inhabitants is pending completion by the Catalan Water Agency specifically in the Plan for Urban Wastewater Sanitation (PSARU). The core of La Nou de Gaia (the Tarragonès) is pending for the construction of sanitation facilities, designed in 2007. Alternatively to the traditional purification based on the use of concrete (or alternative materials) and utility costs to ensure ventilation and evacuation of sludge generated, there are "soft" technologies. These technologies, also known as "green" are based on imitating natural systems maximizing their potential for self-purification. Broadly speaking there are two ways of treating waste water using this technology "Lagooning (there is a layer of free water) and green filters. This study is based on applying filters morphology green vertical subsurface flow planted with reeds of the genus Scirpus or Phragmites. The result has been 4 base 35 * 35 to treat a flow of 150 m3/day a population equivalent of 1272.
2012-6-21
628 - Enginyeria sanitària. Aigua. Sanejament. Enginyeria de la il·luminació
Aigües residuals -- Depuració
Aigües residuals -- Plantes de tractament
L'accés als continguts d'aquest document queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
181 p.
Bachelor Thesis
         

Full text files in this document

Files Size Format Description
trealu_a2012_barranco_tomas_estudi.pdf 5.417 MB PDF Memòria

Show full item record

 

Coordination

 

Supporters