To access the full text documents, please follow this link: http://hdl.handle.net/2099.1/14510

Disseny d’una estació de bombeig d’aigua potable
Cela Altimira, Xavier
Peralta Vicente, Antoni; Universitat Politècnica de Catalunya. Departament d'Enginyeria Mecànica
El següent projecte té com a objectiu el disseny d’una estació de bombeig al municipi deSant Antoni de Vilamajor (Vallès Oriental). Aquesta estació impulsarà aigua des deldipòsit d’Aflou fins als dipòsits de Les Faldes del Montseny, Can Miret i Les Pungoles iSant Lleïr abastint una població futura de 16.750 habitants.El projecte parteix de la definició dels dipòsits actuals i la seva localització així com delstraçats de les canonades de les diferents línies a partir de la informació facilitada pelsAjuntaments i els Plans d’Ordenació Urbanística Municipals. A continuació, es procedeixal càlcul del cabal a subministrar a través de cadascuna de les línies seguint lesrestriccions de l’Agència Catalana de l’Aigua i es defineixen els diàmetres i grupsd’impulsió més adequats que compleixin la solució tècnico-econòmica òptima. Per tal degarantir els càlculs es procedeix a la seva comprovació a través del software Epanet.Tot seguit, es calculen i defineixen els elements hidràulics a instal·lar com són elsrecipients hidropneumàtics, comptadors i vàlvules; seguint amb el disseny dels quadreselèctrics de control i de potència per regular el funcionament de cadascuna de lesbombes d’impulsió, i càlcul del condensadors a instal·lar per tal d’evitar penalitzacions perconsum d’energia reactiva. Per tal de verificar el correcte disseny elèctric es simula el seufuncionament a través del software Cade Simu.Finalment, es calcula a través del software Robot Millenium l’estructura d’acer i formigóde l’edifici i a través del programari Prontuario informático del hormigón ’EHE del InstitutoEspañol del Cemento y sus Aplicaciones els armats necessaris.Per tal de dissenyar els plànols dels traçats de les canonades en planta s’utilitza elsoftware Autocad i per tal d’elaborar els models 3D de l’estació de bombeig s’utilitza elsoftware Solid Works.El resultat obtingut és el disseny complet de l’estació de bombeig la qual es situarà a laparcel·la del dipòsit d’Alfou i contindrà tres línies independents d’impulsió. La línia 1funcionarà a través de 6 bombes centrífugues verticals i la canonada serà de fosa dúctilde DN-250mm; la línia 2 i 3 funcionaran a través d’1 bomba centrífuga vertical cadascuna(deixant 1 en reserva) i canonada de polietilè de DN125mm i polietilè de DN-200mmrespectivament. L’estructura de l’edificació serà de 20m x 13m x 7,1m i la potèncianominal de funcionament de la instal·lació serà de 345kW.
2012-03-13
Àrees temàtiques de la UPC::Desenvolupament humà i sostenible::Desenvolupament humà::Aigua i sanejament
Àrees temàtiques de la UPC::Enginyeria mecànica::Mecànica de fluids::Màquines hidràuliques i de fluids
Water-supply
Pumping machinery
Aigua -- Abastament
Maquinària de bombament
Open Access
Research/Master Thesis
Universitat Politècnica de Catalunya
         

Show full item record

 

Coordination

 

Supporters