To access the full text documents, please follow this link: http://hdl.handle.net/2099.1/14252

Optimització del consum energètic d’edificis i del confort dels usuaris per mitjà d’un control sense fils de paràmetres ambientals
Caballero Diaz, Luis
Manich Bou, Salvador; Universitat Politècnica de Catalunya. Departament d'Enginyeria Electrònica
Aquest projecte consisteix en dissenyar un sistema de control dinàmic d’il·luminació que sigui capaçd’adequar les necessitats de confort dels usuaris tot reduint el consum energètic global.Primerament, s’ha realitzat un estudi teòric del sistema de control i es planteja una solució basada enla regulació de la il·luminació, tot i que fàcilment el sistema es pot adaptar a altres paràmetres compoden ser la climatització, el nivell sonor, etc. Posteriorment, s’ha implementat el sistema presentaten un prototipus funcional per tal de demostrar el correcte funcionament i la viabilitat de la solucióproposada a la realitat.Respecte la solució proposada, l’objectiu és captar les posicions dels usuaris en tot instant dintre del’espai de treball mitjançant un sistema de detecció de posició el qual pot ser implementat dediverses maneres. Aquest sistema de posició capta les posicions dels usuaris sense suposar capinconvenient o incomoditat per la realització de la seva activitat. En funció de la implementaciód’aquest sistema, pot donar-se el cas que l’usuari no necessiti portar cap element per tal de serdetectat. Simultàniament, també es capta la quantitat de llum reflectida per les diferents superfíciesde l’espai de treball mitjançant uns sensors de llum connectats en els punts de llum. Aquests sensorscapten la llum reflectida tant per la pròpia lluminària com per la llum solar incident en l’espai detreball. Ambdues informacions són enviades al control central per tal de processar aquestainformació i generar les consignes de regulació necessàries cap als punts de llum. Finalment, laintensitat lumínica serà augmentada o disminuïda en funció de les necessitats dels usuaris, de lesubicacions d’aquests i de la quantitat de llum natural rebuda.Degut a que el sistema és capaç de captar les posicions dels usuaris en tot instant i calcular lesconsignes dels punts de llum en funció d’aquesta informació, això permet realitzar una regulaciódinàmica millorant l’estalvi energètic en comparació amb altres sistemes de regulació estàtics. A més,afegint el mòdul d’aprofitament de llum solar al sistema, optimitza encara més l’estalvi energèticsense prejudici de les necessitats d’il·luminació de l’usuari.El sistema està pensat principalment per espais amb finestres com poden ser oficines i per gransespais amb reduïda densitat d’ocupació com poden ser pàrquings soterranis o extenses nausindustrials.
Premi al millor Projecte de Fi de Carrera presentat durant l'any 2011 en l'àmbit de Medi Ambient que atorga AQUALOGY DEVELOPMENT NETWORK (GRUP AGBAR)
2012-03-13
Àrees temàtiques de la UPC::Enginyeria electrònica i telecomunicacions
Electric lighting -- Automatic control
Energy consumption
Detectors
Enllumenat elèctric -- Control automatic
Energia -- Consum
Detectors
Open Access
Research/Master Thesis
Universitat Politècnica de Catalunya
         

Show full item record

 

Coordination

 

Supporters