Statistics

Total download and visits

Downloads Views
Escola Superior de Música de Catalunya 23,154 57,927

Last 7 years downloads and views

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Downloads 0 0 23 2,735 6,283 11,749 2,364
Views 0 0 48 7,152 19,927 24,141 6,659

Top country total views

Downloads Views
United States of America 5,849 15,562
China 5,205 13,584
Spain 2,242 5,818
Unknown Country 1,766 4,744
Germany 1,649 3,716
France 1,445 3,304
Mexico 1,066 2,307
Unknown Country 910 1,843
Colombia 512 1,080
Venezuela 324 803

Top 25 most visited documents this year

Views
El universo sonoro de la guitarra amplificada 410
La trompeta en la Comunidad Valenciana : historia de la trompeta, la banda, compositores valencianos del s. XX 373
Viatge al món de les flautes 212
Hay candombe : prácticas musicales dentro de las dinámicas sociales de la comunidad uruguaya de Barcelona 166
Els germans Petrides a Barcelona : dos trompistes bohemis al Teatre de la Santa Creu (1794-1798) 161
Ricercando tra i Registri 140
La Guerra al cor : creació d'un recital coral-espectacle al voltant de la Guerra Civil Espanyola 137
La gralla contemporània 136
El oboe según Bach : estudio sobre la utilización del oboe en la obra de Johann Sebastian Bach 133
L'ús de la cançó per a potenciar el desenvolupament del llenguatge d'un nen autista 130
Un viaje por Latinoamérica : la trompeta en Brasil 129
Cartelera musical : del Renacimiento al Barroco 127
Percussió historiquè? : proposta interpretativa i de notació de la pandereta històrica 123
Las dos versiones de la Cuarta Sinfonía de Robert Schumann : primer caso de revisión de una sinfonía por parte del propio compositor 122
Coreografiant el passat : la dansa a la cort de Lluís XIV : notació i criteris d'interpretació 120
Bach després de Bach : ressonàncies bachianes en obres posteriors de Mozart, Schumann, Brahms, Britten i Villa-Lobos 120
La dolçaina : nous recursos interpretatius? 119
Réquiem por la muerte del yo artista 116
Eduard Toldrà : sis sonets per a violí i piano 111
Les Variacions Goldberg 110
Shostakovich i el violí : el Concert per a violí núm. 1 op. 77 i els Preludis op. 34 109
Organitzem-nos : qui fa què? 106
La Cantata a Europa a l’entorn del segle XVIII : música da camera italiana del Barroc tardà 103
Arts Fusió : una proposta didàctica transdisciplinària a través d’un procés d’aprenentatge creatiu 103
Pensamiento en la encrucijada de Adorno 102

Top 25 most visited documents

Views
Viatge al món de les flautes 3,549
La gralla contemporània 2,497
La dolçaina : nous recursos interpretatius? 2,479
Hay candombe : prácticas musicales dentro de las dinámicas sociales de la comunidad uruguaya de Barcelona 2,362
Pensamiento en la encrucijada de Adorno 2,300
Organitzem-nos : qui fa què? 2,294
Modulacions i desplaçaments rítmics 2,241
Els germans Petrides a Barcelona : dos trompistes bohemis al Teatre de la Santa Creu (1794-1798) 2,164
Les Variacions Goldberg 2,080
Las dos versiones de la Cuarta Sinfonía de Robert Schumann : primer caso de revisión de una sinfonía por parte del propio compositor 2,025
Shostakovich i el violí : el Concert per a violí núm. 1 op. 77 i els Preludis op. 34 2,012
Gérard Grisey : la cuantificación temporal deducida de los procesos perceptivos 1,832
Identidades sonoras : OTO Creations 1,771
Arts Fusió : una proposta didàctica transdisciplinària a través d’un procés d’aprenentatge creatiu 1,762
L'evolució dels estudis per a piano : del taller al gran repertori de concert 1,702
La ópera como integración de las artes : LSP 3.1 1,618
L’evolució de la veu de mezzo soprano dins la música religiosa cristiana occidental 1,542
El universo sonoro de la guitarra amplificada 1,416
La trompeta en la Comunidad Valenciana : historia de la trompeta, la banda, compositores valencianos del s. XX 1,213
Ricercando tra i Registri 854
Eduard Toldrà : sis sonets per a violí i piano 830
El oboe según Bach : estudio sobre la utilización del oboe en la obra de Johann Sebastian Bach 736
L'ús de la cançó per a potenciar el desenvolupament del llenguatge d'un nen autista 717
Cartelera musical : del Renacimiento al Barroco 714
L’alè del clarinet : la respiració en la interpretació musical amb el clarinet 620

Notes
1. A document search is defined as an access to his metadata page, or as the direct download of the full text when it's not made through its own metadata page.
2. Robot's automatic accesses, both those that search the file robots.txt as other that we've detected, are not counted as searches. Are also excluded accesses from CSUC addresses.
3. To determine the queries per country are used GeoIP APIs.

 

Coordination

 

Supporters