Statistics

Total download and visits

Downloads Views
Escola Superior de Música de Catalunya 11,948 34,366

Last 7 years downloads and views

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Downloads 0 0 0 23 2,735 6,283 2,907
Views 0 0 0 48 7,152 19,927 7,239

Top country total views

Downloads Views
United States of America 3,279 9,740
China 2,736 7,736
Spain 1,692 4,844
Unknown Country 810 2,779
Germany 518 1,448
Mexico 531 1,368
Unknown Country 472 1,040
France 288 912
Colombia 233 617
Venezuela 184 551

Top 25 most visited documents this year

Views
Viatge al món de les flautes 316
La gralla contemporània 308
Modulacions i desplaçaments rítmics 287
Hay candombe : prácticas musicales dentro de las dinámicas sociales de la comunidad uruguaya de Barcelona 278
Las dos versiones de la Cuarta Sinfonía de Robert Schumann : primer caso de revisión de una sinfonía por parte del propio compositor 271
Els germans Petrides a Barcelona : dos trompistes bohemis al Teatre de la Santa Creu (1794-1798) 263
La dolçaina : nous recursos interpretatius? 247
Arts Fusió : una proposta didàctica transdisciplinària a través d’un procés d’aprenentatge creatiu 245
Les Variacions Goldberg 245
Organitzem-nos : qui fa què? 237
La ópera como integración de las artes : LSP 3.1 226
Gérard Grisey : la cuantificación temporal deducida de los procesos perceptivos 214
L'evolució dels estudis per a piano : del taller al gran repertori de concert 213
Identidades sonoras : OTO Creations 209
Pensamiento en la encrucijada de Adorno 206
Shostakovich i el violí : el Concert per a violí núm. 1 op. 77 i els Preludis op. 34 199
L’evolució de la veu de mezzo soprano dins la música religiosa cristiana occidental 198
Ricercando tra i Registri 189
Eduard Toldrà : sis sonets per a violí i piano 135
Comparació de tres mètodes per a violí : Shinichi Suzuki, Paul Rolland i Mimi Zweig 127
L’alè del clarinet : la respiració en la interpretació musical amb el clarinet 127
L'ús de la cançó per a potenciar el desenvolupament del llenguatge d'un nen autista 123
Bajo las estrellas del Romanticismo : un viaje a través de la noche 121
Sonidos del metal : el bombardino en las formaciones de viento metal 112
Memoritzar avui dia a l’aula de música : nous recursos en base a la investigació contemporània de la memòria 109

Top 25 most visited documents

Views
Viatge al món de les flautes 2,127
La dolçaina : nous recursos interpretatius? 1,914
Pensamiento en la encrucijada de Adorno 1,816
La gralla contemporània 1,803
Organitzem-nos : qui fa què? 1,801
Modulacions i desplaçaments rítmics 1,694
Les Variacions Goldberg 1,636
Hay candombe : prácticas musicales dentro de las dinámicas sociales de la comunidad uruguaya de Barcelona 1,602
Shostakovich i el violí : el Concert per a violí núm. 1 op. 77 i els Preludis op. 34 1,583
Las dos versiones de la Cuarta Sinfonía de Robert Schumann : primer caso de revisión de una sinfonía por parte del propio compositor 1,431
Els germans Petrides a Barcelona : dos trompistes bohemis al Teatre de la Santa Creu (1794-1798) 1,390
Identidades sonoras : OTO Creations 1,378
Gérard Grisey : la cuantificación temporal deducida de los procesos perceptivos 1,360
Arts Fusió : una proposta didàctica transdisciplinària a través d’un procés d’aprenentatge creatiu 1,325
L'evolució dels estudis per a piano : del taller al gran repertori de concert 1,269
La ópera como integración de las artes : LSP 3.1 1,233
L’evolució de la veu de mezzo soprano dins la música religiosa cristiana occidental 1,205
Eduard Toldrà : sis sonets per a violí i piano 465
Ricercando tra i Registri 382
L’alè del clarinet : la respiració en la interpretació musical amb el clarinet 361
Memoritzar avui dia a l’aula de música : nous recursos en base a la investigació contemporània de la memòria 326
Comparació de tres mètodes per a violí : Shinichi Suzuki, Paul Rolland i Mimi Zweig 315
Poesia en guitarra 312
El oboe según Bach : estudio sobre la utilización del oboe en la obra de Johann Sebastian Bach 286
L'ús de la cançó per a potenciar el desenvolupament del llenguatge d'un nen autista 270

Notes
1. A document search is defined as an access to his metadata page, or as the direct download of the full text when it's not made through its own metadata page.
2. Robot's automatic accesses, both those that search the file robots.txt as other that we've detected, are not counted as searches. Are also excluded accesses from CESCA and CBUC addresses.
3. To determine the queries per country are used GeoIP APIs.

 

Coordination

 

Supporters