To access the full text documents, please follow this link: http://hdl.handle.net/10609/8914

Memòria metodològica de treball plantejada per a l'elaboració del projecte Alfabetització informacional : disseny d'estratègies, de serveis i recursos per a la fidelització d'usuaris de la biblioteca universitària
Hombrabella Teruel, Núria
Universitat Oberta de Catalunya
El treball se centra en l'anàlisi de les causes de la baixa participació en les sessions de formació d'usuaris per part dels estudiants, professors i investigadors universitaris de la Biblioteca de Física i Química de la Universitat de Barcelona. Es remarca la importància d'aquesta formació en la cerca, selecció i difusió de la informació així com la inclusió d'un programa d'alfabetització informacional. Es presenten possibles solucions i propostes per tal d'augmentar aquesta assistència (major difusió, publicitat...), amortitzar els recursos i serveis que preparen els bibliotecaris i en definitiva fidelitzar aquests usuaris.
El trabajo se centra en el análisis de las causas de la baja participación en las sesiones de formación de usuarios por parte de los estudiantes, profesores e investigadores universitarios de la Biblioteca de Física y Química de la Universitat de Barcelona. Se remarca la importancia de esta formación en la búsqueda, selección y difusión de la información así como la inclusión de un programa de alfabetización informacional. Se presentan posibles soluciones y propuestas para aumentar esta asistencia (mayor difusión, publicidad...), amortizar los recursos y servicios que preparan los bibliotecarios y en definitiva fidelizar estos usuarios.
This paper is focused on analyzing the causes of low participation in training sessions for library users by students, professors and university researchers in the Library of Physics and Chemistry of the Universitat de Barcelona. It highlights the importance of training in search, selection and dissemination of information as well as the inclusion of an information literacy skills program. Possible solutions and proposals to increase this attendance (more publicity, advertising...), to amortize the resources and services which librarians collect and ultimately retain these users are presented.
2011-09-07
alfabetització digital
alfabetització informacional
biblioteques universitàries
centres de recursos per a l'aprenentatge i la investigació
Espai Europeu d'Educació Superior
formació d'usuaris
investigadors
participació dels professors
personal bibliotecari
professors universitaris
recuperació de la informació
societat de la informació
usuaris de biblioteques
estudiants universitaris
tecnologia de la informació
alfabetización digital
electronic information resource literacy
alfabetitzación informacional
information literacy
bibliotecas universitarias
university libraries
centros de recursos
electronic information resources
Espacio Europeo de Educación Superior
European Higher Education Area
formación de usuarios
user training
investigadores
researchers
participación de los profesores
teachers' engagement
personal bibliotecario
university professors
recuperación de la información
information retrieval
sociedad de la información
information society
usuarios de bibliotecas
library users
university students
estudiantes universitarios
tecnologia de la información
information technology
Electronic information resource literacy
Library orientation
Academic libraries
Alfabetització digital
Biblioteques -- Formació dels usuaris
Biblioteques universitàries
Universitat de Barcelona -- Biblioteques
Alfabetización digital
Bibliotecas -- Formación de usuarios
Bibliotecas universitarias
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
Bachelor thesis
Universitat Oberta de Catalunya
         

Show full item record

 

Coordination

 

Supporters