Statistics

Total download and visits

Downloads Views
Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya 69,340 182,618

Last 7 years downloads and views

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Downloads 4,675 7,417 10,774 6,184 8,410 21,269 5,711
Views 7,660 11,102 14,200 9,138 28,667 79,783 24,195

Top country total views

Downloads Views
Spain 25,417 48,260
United States of America 12,986 45,130
China 9,205 32,173
Unknown Country 2,625 10,043
Germany 1,737 6,749
Mexico 3,025 6,384
France 1,130 4,028
Unknown Country 1,253 3,904
Venezuela 1,015 2,647
Colombia 1,252 2,462

Top 25 most visited documents this year

Views
Biblioteca Digital de Catalunya (BDC) 350
Los repositorios como componentes esenciales de las bibliotecas. 3ª Jornada sobre la Biblioteca Digital Universitaria, Córdoba (Argentina), 27-28 de octubre del 2005 335
Estàndards de digitalització: requeriments mínims (actualitzats a març de 2013) 316
Estàndards de digitalització: requeriments mínims (actualitzat a octubre 2010) 295
Use and users of electronic journals at Catalan universities: the results of a survey 293
Gestión de objetos digitales con ContentDm: estudio de caso en el Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya y el Institut Cartogràfic de Catalunya 293
Estándares de digitalización: requerimentos mínimos (actualizado en octubre de 2010) 278
GEPA: Garantia d'Espai per la Perpetuïtat de l'Accés 268
Declaración sobre la crisis económica global y su impacto en las compras consorciadas (14 de junio de 2010) 266
Declaració sobre la crisi econòmica global i el seu impacte en les compres consorciades (19 de gener de 2009) 254
CBUC 1995-2004 : deu anys d'activitat i de presència pública 253
Use and availability of scholarly journals in Catalan academic libraries 242
Declaració sobre la crisi econòmica global i el seu impacte en les compres consorciades (14 de juny de 2010) 240
Ús i disponibilitat d'informació científica entre els investigadors de les universitats del CBUC 236
Informe sobre "El Càntic: procediments de treball / elaborat per la Biblioteca de Catalunya i pel Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya" 232
Modelos de consorcios de bibliotecas en Europa: un análisis comparativo 230
De CATMARC a MARC 21: actuacions del Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya 229
Bibliotecas universitarias: cabalgando la tecnología, siguiendo al usuario 225
Repositorios sostenibles, reflexiones a partir de la experiencia española 223
Canvi de format i de sistema: noves prestacions en la catalogació cooperativa 220
Declaración sobre la crisis económica global y su impacto en las compras consorciadas (19 de enero de 2009) 217
RECERCAT. El Dipòsit de la Recerca de Catalunya 215
El sistema automatitzat de Gestió de Biblioteques KOHA 213
Estándares de digitalización. Elementos mínimos. Propuesta del CBUC (actualizado en julio de 2005) 211
El GEPA, d’una antiga caserna militar a un equipament bibliotecari per a documents de baix ús 210

Top 25 most visited documents

Views
Los repositorios como componentes esenciales de las bibliotecas. 3ª Jornada sobre la Biblioteca Digital Universitaria, Córdoba (Argentina), 27-28 de octubre del 2005 7,215
Estàndards de digitalització: requeriments mínims (actualitzat a octubre 2010) 4,223
Declaración sobre la crisis económica global y su impacto en las compras consorciadas (19 de enero de 2009) 3,378
Use and users of electronic journals at Catalan universities: the results of a survey 3,248
Declaración sobre la crisis económica global y su impacto en las compras consorciadas (14 de junio de 2010) 2,922
GEPA: Garantia d'Espai per la Perpetuïtat de l'Accés 2,887
Estudi d'usuaris de les revistes electròniques del CBUC 2,584
Declaració sobre la crisi econòmica global i el seu impacte en les compres consorciades (19 de gener de 2009) 2,558
Estándares de digitalización: requerimentos mínimos (actualizado en octubre de 2010) 2,480
CBUC 1995-2004 : deu anys d'activitat i de presència pública 2,469
Informe sobre "El Càntic: procediments de treball / elaborat per la Biblioteca de Catalunya i pel Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya" 2,260
Declaració sobre la crisi econòmica global i el seu impacte en les compres consorciades (14 de juny de 2010) 2,241
Preservació de dipòsits digitals 2,200
Biblioteca Digital de Catalunya (BDC) 2,199
Uso y usuarios de revistas electrónicas en las universidades catalanas: resultados de una encuesta 2,173
Collaborations and alliances: social intelligence applied to academic libraries 2,054
L'accés als recursos web des de les biblioteques 2,019
Gestión de objetos digitales con ContentDm: estudio de caso en el Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya y el Institut Cartogràfic de Catalunya 1,871
Biblioteca Digital de Cataluña : Continente y contenido. 5ª Jornada sobre la Biblioteca Digital Universitaria, Los Polvorines (Argentina), 8 y 9 de noviembre de 2007 1,831
Repositorios colectivos de e-información 1,818
Fum i miralls: trobant l'ordre en un món caòtic 1,815
RECERCAT. El Dipòsit de la Recerca de Catalunya 1,767
Ús i usuaris de revistes electròniques a les universitats catalanes: resultats d’una enquesta 1,732
Una estratègia per a les biblioteques acadèmiques del primer quart del segle XXI 1,724
Los depósitos cooperativos de la Biblioteca Digital de Cataluña : tipología, procesos y software 1,682

Notes
1. A document search is defined as an access to his metadata page, or as the direct download of the full text when it's not made through its own metadata page.
2. Robot's automatic accesses, both those that search the file robots.txt as other that we've detected, are not counted as searches. Are also excluded accesses from CESCA and CBUC addresses.
3. To determine the queries per country are used GeoIP APIs.

 

Coordination

 

Supporters