Statistics

Total download and visits

Downloads Views
Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya 82,537 225,486

Last 7 years downloads and views

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Downloads 7,417 10,774 6,184 8,410 21,269 16,785 2,123
Views 11,102 14,200 9,138 28,667 79,783 56,389 10,674

Top country total views

Downloads Views
United States of America 16,485 56,442
Spain 26,078 49,724
China 11,960 43,200
Unknown Country 3,927 13,696
Germany 2,887 10,478
France 2,273 8,246
Mexico 3,616 7,889
Unknown Country 1,804 5,461
Colombia 1,515 3,277
Venezuela 1,172 3,100

Top 25 most visited documents this year

Views
Biblioteca Digital de Catalunya (BDC) 164
Estándares de digitalización: requerimentos mínimos (actualizado en octubre de 2010) 145
Los repositorios como componentes esenciales de las bibliotecas. 3ª Jornada sobre la Biblioteca Digital Universitaria, Córdoba (Argentina), 27-28 de octubre del 2005 140
CBUC 1995-2004 : deu anys d'activitat i de presència pública 120
Estàndards de digitalització: requeriments mínims (actualitzat a octubre 2010) 118
Estándares de digitalización. Elementos mínimos. Propuesta del CBUC (actualizado en julio de 2005) 113
Declaración sobre la crisis económica global y su impacto en las compras consorciadas (14 de junio de 2010) 112
Use and users of electronic journals at Catalan universities: the results of a survey 112
Del prestatge a la web: la transformació de la formació de les col·leccions a les biblioteques universitàries 111
De CATMARC a MARC 21: actuacions del Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya 111
Gestión de objetos digitales con ContentDm: estudio de caso en el Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya y el Institut Cartogràfic de Catalunya 110
Declaración sobre la crisis económica global y su impacto en las compras consorciadas (19 de enero de 2009) 107
Tretze maneres de mirar les biblioteques, la descoberta i el catàleg: escala, flux de treball i atenció 105
El GEPA, d’una antiga caserna militar a un equipament bibliotecari per a documents de baix ús 104
Declaració sobre la crisi econòmica global i el seu impacte en les compres consorciades (19 de gener de 2009) 104
Towards storage and access of electronic theses: A proposal of its organisation for the Consortium of Catalan Libraries 103
Declaració sobre la crisi econòmica global i el seu impacte en les compres consorciades (14 de juny de 2010) 102
Canvi de format i de sistema: noves prestacions en la catalogació cooperativa 102
Estàndards de digitalització: requeriments mínims (actualitzats a març de 2013) 99
Preservació de dipòsits digitals 96
Modelos de consorcios de bibliotecas en Europa: un análisis comparativo 92
Pautes revisades per mesurar estadísticament l'ús de recursos d'informació basats en web 91
Sistemes d’identificació unívoca d’investigadors 90
Biblioteca Digital de Cataluña : Continente y contenido. 5ª Jornada sobre la Biblioteca Digital Universitaria, Los Polvorines (Argentina), 8 y 9 de noviembre de 2007 90
Use and availability of scholarly journals in Catalan academic libraries 89

Top 25 most visited documents

Views
Los repositorios como componentes esenciales de las bibliotecas. 3ª Jornada sobre la Biblioteca Digital Universitaria, Córdoba (Argentina), 27-28 de octubre del 2005 8,169
Estàndards de digitalització: requeriments mínims (actualitzat a octubre 2010) 4,775
Declaración sobre la crisis económica global y su impacto en las compras consorciadas (19 de enero de 2009) 3,890
Use and users of electronic journals at Catalan universities: the results of a survey 3,745
Declaración sobre la crisis económica global y su impacto en las compras consorciadas (14 de junio de 2010) 3,518
GEPA: Garantia d'Espai per la Perpetuïtat de l'Accés 3,137
Declaració sobre la crisi econòmica global i el seu impacte en les compres consorciades (19 de gener de 2009) 3,124
Estándares de digitalización: requerimentos mínimos (actualizado en octubre de 2010) 3,100
CBUC 1995-2004 : deu anys d'activitat i de presència pública 2,928
Estudi d'usuaris de les revistes electròniques del CBUC 2,922
Biblioteca Digital de Catalunya (BDC) 2,726
Declaració sobre la crisi econòmica global i el seu impacte en les compres consorciades (14 de juny de 2010) 2,718
Informe sobre "El Càntic: procediments de treball / elaborat per la Biblioteca de Catalunya i pel Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya" 2,591
Uso y usuarios de revistas electrónicas en las universidades catalanas: resultados de una encuesta 2,546
Preservació de dipòsits digitals 2,508
L'accés als recursos web des de les biblioteques 2,388
Gestión de objetos digitales con ContentDm: estudio de caso en el Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya y el Institut Cartogràfic de Catalunya 2,355
Collaborations and alliances: social intelligence applied to academic libraries 2,355
Repositorios colectivos de e-información 2,249
Fum i miralls: trobant l'ordre en un món caòtic 2,184
Biblioteca Digital de Cataluña : Continente y contenido. 5ª Jornada sobre la Biblioteca Digital Universitaria, Los Polvorines (Argentina), 8 y 9 de noviembre de 2007 2,134
Una estratègia per a les biblioteques acadèmiques del primer quart del segle XXI 2,119
Modelos de consorcios de bibliotecas en Europa: un análisis comparativo 2,099
RECERCAT. El Dipòsit de la Recerca de Catalunya 2,098
Los depósitos cooperativos de la Biblioteca Digital de Cataluña : tipología, procesos y software 2,066

Notes
1. A document search is defined as an access to his metadata page, or as the direct download of the full text when it's not made through its own metadata page.
2. Robot's automatic accesses, both those that search the file robots.txt as other that we've detected, are not counted as searches. Are also excluded accesses from CSUC addresses.
3. To determine the queries per country are used GeoIP APIs.

 

Coordination

 

Supporters