Statistics

Total download and visits

Downloads Views
Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya 78,331 208,752

Last 7 years downloads and views

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Downloads 4,675 7,417 10,774 6,184 8,410 21,269 14,702
Views 7,660 11,102 14,200 9,138 28,667 79,783 50,329

Top country total views

Downloads Views
United States of America 15,202 51,501
Spain 26,000 49,473
China 11,037 38,238
Unknown Country 3,927 13,696
Germany 2,500 8,975
Mexico 3,459 7,254
France 1,519 5,404
Unknown Country 1,729 5,346
Colombia 1,515 3,277
Venezuela 1,056 2,838

Top 25 most visited documents this year

Views
Los repositorios como componentes esenciales de las bibliotecas. 3ª Jornada sobre la Biblioteca Digital Universitaria, Córdoba (Argentina), 27-28 de octubre del 2005 1,040
Estàndards de digitalització: requeriments mínims (actualitzats a març de 2013) 674
Estándares de digitalización: requerimentos mínimos (actualizado en octubre de 2010) 670
Estàndards de digitalització: requeriments mínims (actualitzat a octubre 2010) 654
Declaración sobre la crisis económica global y su impacto en las compras consorciadas (14 de junio de 2010) 639
Declaració sobre la crisi econòmica global i el seu impacte en les compres consorciades (19 de gener de 2009) 627
Biblioteca Digital de Catalunya (BDC) 627
Gestión de objetos digitales con ContentDm: estudio de caso en el Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya y el Institut Cartogràfic de Catalunya 622
Del prestatge a la web: la transformació de la formació de les col·leccions a les biblioteques universitàries 594
Use and users of electronic journals at Catalan universities: the results of a survey 574
Bibliotecas: un enfermo con una mala salud de hierro 550
Declaración sobre la crisis económica global y su impacto en las compras consorciadas (19 de enero de 2009) 540
Declaració sobre la crisi econòmica global i el seu impacte en les compres consorciades (14 de juny de 2010) 538
CBUC 1995-2004 : deu anys d'activitat i de presència pública 533
El GEPA, d’una antiga caserna militar a un equipament bibliotecari per a documents de baix ús 509
Declaració sobre la perspectiva actual i els usos preferits per a la selecció i adquisició de la informació electrònica. Actualització núm. 1: Nous desenvolupaments en la subscripció de revistes electròniques 488
De CATMARC a MARC 21: actuacions del Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya 487
Estándares de digitalización. Elementos mínimos. Propuesta del CBUC (actualizado en julio de 2005) 484
Use and availability of scholarly journals in Catalan academic libraries 482
Modelos de consorcios de bibliotecas en Europa: un análisis comparativo 480
Towards storage and access of electronic theses: A proposal of its organisation for the Consortium of Catalan Libraries 471
Repositorios colectivos de e-información 466
Pautes revisades per mesurar estadísticament l'ús de recursos d'informació basats en web 460
Ús i disponibilitat d'informació científica entre els investigadors de les universitats del CBUC 459
Tretze maneres de mirar les biblioteques, la descoberta i el catàleg: escala, flux de treball i atenció 453

Top 25 most visited documents

Views
Los repositorios como componentes esenciales de las bibliotecas. 3ª Jornada sobre la Biblioteca Digital Universitaria, Córdoba (Argentina), 27-28 de octubre del 2005 7,920
Estàndards de digitalització: requeriments mínims (actualitzat a octubre 2010) 4,582
Declaración sobre la crisis económica global y su impacto en las compras consorciadas (19 de enero de 2009) 3,701
Use and users of electronic journals at Catalan universities: the results of a survey 3,529
Declaración sobre la crisis económica global y su impacto en las compras consorciadas (14 de junio de 2010) 3,295
GEPA: Garantia d'Espai per la Perpetuïtat de l'Accés 3,034
Declaració sobre la crisi econòmica global i el seu impacte en les compres consorciades (19 de gener de 2009) 2,931
Estándares de digitalización: requerimentos mínimos (actualizado en octubre de 2010) 2,872
Estudi d'usuaris de les revistes electròniques del CBUC 2,802
CBUC 1995-2004 : deu anys d'activitat i de presència pública 2,749
Declaració sobre la crisi econòmica global i el seu impacte en les compres consorciades (14 de juny de 2010) 2,539
Biblioteca Digital de Catalunya (BDC) 2,476
Informe sobre "El Càntic: procediments de treball / elaborat per la Biblioteca de Catalunya i pel Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya" 2,470
Uso y usuarios de revistas electrónicas en las universidades catalanas: resultados de una encuesta 2,413
Preservació de dipòsits digitals 2,360
Collaborations and alliances: social intelligence applied to academic libraries 2,243
L'accés als recursos web des de les biblioteques 2,243
Gestión de objetos digitales con ContentDm: estudio de caso en el Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya y el Institut Cartogràfic de Catalunya 2,200
Repositorios colectivos de e-información 2,097
Fum i miralls: trobant l'ordre en un món caòtic 2,044
Biblioteca Digital de Cataluña : Continente y contenido. 5ª Jornada sobre la Biblioteca Digital Universitaria, Los Polvorines (Argentina), 8 y 9 de noviembre de 2007 2,009
Una estratègia per a les biblioteques acadèmiques del primer quart del segle XXI 1,980
RECERCAT. El Dipòsit de la Recerca de Catalunya 1,979
Los depósitos cooperativos de la Biblioteca Digital de Cataluña : tipología, procesos y software 1,930
Modelos de consorcios de bibliotecas en Europa: un análisis comparativo 1,918

Notes
1. A document search is defined as an access to his metadata page, or as the direct download of the full text when it's not made through its own metadata page.
2. Robot's automatic accesses, both those that search the file robots.txt as other that we've detected, are not counted as searches. Are also excluded accesses from CSUC addresses.
3. To determine the queries per country are used GeoIP APIs.

 

Coordination

 

Supporters