Use this identifier to quote or link this document: http://hdl.handle.net/2072/152004

Anàlisi de la qualitat de l'aigua: estudi dels impactes humans sobre la qualitat de l'aigua en pous i basses del Parc del Garraf i rodalies
Análisis de la calidad del agua: estudio de los impactos humanos sobre la calidad del agua en pozos y balsas del Parque del Garraf y alrededores;
Water quality analysis: study of human impacts on water quality in wells and ponds and inside and near el Parc del Garraf
Cherries (Grup de recerca); García Ros, Cira; Martín Miguel, Elisabeth; Obón Estrada, Eleonora; Pagès Gallart, Marta
Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències; Sánchez Cabeza, Joan Albert; Boada, Martí, 1949-; Duch Cortinas, Jordi; Rieradevall, Joan;
Amb la finalitat de conèixer l’estat de qualitat de les aigües de les basses i pous del Parc del Garraf, s’analitzen una sèrie de paràmetres fisico-químics en 17 estacions de mostreig prèviament seleccionades, distribuïdes en zones amb diferents tipologies d’ús del sòl. La base de l’anàlisi ha estat la integració d’informació provinent de diferents fonts. Mitjançant l’elaboració de taules i gràfics, la generació de cartografia i el tractament estadístic de les dades, s’ha procedit a la tria de punts de mostreig i s’ha obtingut un inventari que ha permès la interpretació global dels resultats, facilitant la diagnosi. El procés de tractament de dades inclou la confecció d’un índex de qualitat de les aigües (ICA) propi, no vinculant, a partir de fórmules genèriques de normalització i ponderació de valors. Durant la realització de la diagnosi s’han detectat pertorbacions puntuals en determinats paràmetres corresponents a contaminacions locals, en diferents estacions de mostreig. Aquestes pertorbacions s’han relacionat amb la situació dels pous i les basses al Garraf i les tipologies d’ús del sòl de cada zona. El diagnòstic de pertorbacions ha orientat les propostes de millora aplicables que s’han dividit en tres classes segons el nivell d’actuació. Aquestes incideixen principalment, en la millora de la informació disponible, l’aplicació de l’agricultura ecològica, l’explotació sostenible dels aqüífers i la realització d’estudis globals i/o locals, més complets i exhaustius.
Con la finalidad de conocer el estado de calidad de las aguas de las balsas y los pozos del Parque del Garraf, se analizan una serie de parámetros físico-químicos en 17 estaciones de muestreo previamente seleccionadas, distribuidas en zonas con diferentes tipologías de usos del suelo. La base del análisis ha sido la integración de información proveniente de diferentes fuentes. Mediante la elaboración de tablas y gráficos, la generación de cartografía y el tratamiento estadístico de los datos, se ha procedido a la selección de puntos de muestreo y se ha obtenido un inventario que ha permitido la interpretación global de los resultados, facilitando la diagnosis. El proceso de tratamiento de datos incluye la confección de un índice de calidad de las aguas (ICA) propio, no vinculante, a partir de fórmulas genéricas de normalización y ponderación de valores. Durante la realización de la diagnosis se han detectado perturbaciones puntuales en determinados parámetros correspondientes a contaminaciones locales, en diferentes estaciones de muestreo. Estas perturbaciones se han relacionado con la situación de los pozos y las balsas en el Garraf y las tipologías de uso del suelo de cada zona. El diagnóstico de perturbaciones ha orientado las propuestas de mejora aplicables que se han dividido en tres clases según el nivel de actuación. Éstas inciden principalmente, en la mejora de la información disponible, la aplicación de la agricultura ecológica, la explotación sostenible de los acuíferos y la realización de estudios globales y/o locales, más completos y exhaustivos.
In order to know the state of water quality in ponds and wells of el Parc del Garraf, some physico-chemical parameters were analyzed in 17 sampling points, which were previously selected. Each of them was distributed in areas with different types of land use. The key of the analysis has been the integration of information from different sources. The tables and graphs, the mapping and the statistical treatment of data have facilitated the choice of sampling points. This process has been useful to obtain a stock that has allowed the general interpretation of the results. The data treatment includes the construction of a water quality index (ICA), made on our own, and based on generic formulas of normalization and weighting values. Even though it appears in this study it is nonbinding. During the execution of the diagnosis, specific perturbations were found because of local contamination at different sampling points. These disturbances have been related to the location of wells and ponds in el Garraf and the types of land use in each zone. The disturbances diagnosed have allowed the development of the improvement proposals that can be applied. They have been divided into three classes according to the level of performance. These affect mainly on improving the information available, the application of farming, sustainable exploitation of aquifers and global and/or local studies more completed and exhaustive.
2011-02
504 - Ciències del medi ambient
Aigua -- Qualitat -- Mesurament
Aigua -- Anàlisi -- Control de qualitat
Aigua -- Anàlisi -- Parc Natural del Garraf
Parc Natural del Garraf
Aquest document està subjecte a una llicència d'ús de Creative Commons, amb la qual es permet copiar, distribuir i comunicar públicament l'obra sempre que se'n citin l'autor original, la universitat i la facultat i no se'n faci cap ús comercial ni obra derivada, tal com queda estipulat en la llicència d'ús (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/es/)
Bachelor Thesis
         

Full text files in this document

Files Size Format Description
PFC_Cherries_annexos.pdf 5.438 MB PDF Annexos
PFC_Cherries_resum.pdf 564.3 KB PDF Resum
PFC_Cherries.pdf 3.573 MB PDF Projecte

Show full item record

Related documents

Other documents of the same author

Projecte Biomassa (Grup de recerca); Arrés García, Julián; Capdevila Grau, Ana Marta; Martín Ortega, Sara; Vilahur Chiaraviglio, Marc
Analgedol (Grup de recerca); Domínguez Gómez, Sergi; Domínguez Martín, Javier; Mora Garrido, Mabel; Oller Balcells, Marc; Tobarra García, Queralt
MeCO (Grup de recerca); Castro Alvaredo, Laura; Fernández Berbel, Natalia; Guillén Montalbán, Marina; Moya Gómez, Marta; Pallarés Mosquera, Sheila; Sierra Martín, César
Parfa (Grup de recerca); Alonso Piernas, Sergi; Arasa Pérez, Alba; Fernández García, Ana; Posada Rincón, Marta; Ramos Pérez, Ana; Sánchez Alonso, Marcos
 

Coordination

 

Supporters