Statistics

Total download and visits

Downloads Views
Institut de Seguretat Pública de Catalunya 20,875 67,483

Last 7 years downloads and views

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Downloads 0 0 0 222 1,968 7,638 11,047
Views 0 0 0 630 6,338 31,497 29,018

Top country total views

Downloads Views
United States of America 5,468 19,312
China 4,823 15,591
Spain 2,265 8,219
Unknown Country 2,216 6,667
Germany 1,256 3,708
Mexico 1,057 2,659
Unknown Country 936 2,316
Colombia 560 1,493
France 296 1,236
Venezuela 235 931

Top 25 most visited documents this year

Views
Grupos juveniles violentos. El fenómeno emergente de las bandas latinas en Ponent 1,324
Major Hazard Installations 730
COIM-BEST main contributions for a better joint response 599
Objetivos y carencias de la política criminal contra la pequeña delincuencia 548
La Investigació d'incendis i explosions 493
Safety in vicinity of industrials plants: risk assessment and land use planning 479
El Consum de drogues tòxiques, estupefaents i substàncies pisoctròpiques, per menors d'edat, en llocs públics del districte d'Horta-Guinardó de la ciutat de Barcelona 477
Research activities at european level performed at the Institute for Públic Safety of Catalonia 477
Actuación del servicio de inspección del Consejo General del Poder Judicial 453
La respuesta judicial ante las nuevas formas de radicalización 447
Instituto de Seguridad Pública de Cataluña: integración activa del (E-) aprendizaje en el equipo técnico de la organización 440
Estudio del protocolo de mutilación genital y del protocolo de matrimonios forzados. Dos protocolos complementarios al protocolo de atención a las mujeres en situación de violencia machista en el municipio de Lleida de 11 de noviembre de 2008 409
Risk and territory, a pending matter? 399
La Cooperation policière internationale dans le corps des Mossos d'Esquadra 378
¿Qué nos dice Internet sobre la naturaleza del terrorismo yihadista? 376
Autoavaluació de la seguretat integral en centres educatius: memòria justificativa 338
Europe’s experience in countering radicalization: approaches and challenges 328
Visión estrátegica policial ante el fenómeno de la TSH 316
Risk governance for sustainable territories: the french case and some challenges 310
El Comportament humà en situacions de crisi: resultats del projecte de recerca europeo BESECU 306
Models a Espanya, Pais Basc: Norma vasca de autoprotección 305
Victimització d'emigrants a Catalunya: informe sobre una enquesta 303
El risc com a paràmetre de les estratègies de planejament del territori: condicions per la gestió de les emergències col·lectives mitjançant la prevenció dels riscos greus en l'ordenació territorial i l'urbanisme 298
Percepció dels docents del curs bàsic de l'ISPC en relació a les seves competències digitals 298
Actuación ante los delitos contra la propiedad intelectual e industrial desde el punto de vista jurídico [presentació associada a la ponència] 295

Top 25 most visited documents

Views
Grupos juveniles violentos. El fenómeno emergente de las bandas latinas en Ponent 2,243
La Investigació d'incendis i explosions 1,870
Major Hazard Installations 1,767
Safety in vicinity of industrials plants: risk assessment and land use planning 1,696
Objetivos y carencias de la política criminal contra la pequeña delincuencia 1,675
Research activities at european level performed at the Institute for Públic Safety of Catalonia 1,674
COIM-BEST main contributions for a better joint response 1,612
Risk and territory, a pending matter? 1,604
El Consum de drogues tòxiques, estupefaents i substàncies pisoctròpiques, per menors d'edat, en llocs públics del districte d'Horta-Guinardó de la ciutat de Barcelona 1,476
Autoavaluació de la seguretat integral en centres educatius: memòria justificativa 1,374
Victimització d'emigrants a Catalunya: informe sobre una enquesta 1,231
Risk governance for sustainable territories: the french case and some challenges 1,175
Instituto de Seguridad Pública de Cataluña: integración activa del (E-) aprendizaje en el equipo técnico de la organización 1,145
Percepció dels docents del curs bàsic de l'ISPC en relació a les seves competències digitals 1,127
El risc com a paràmetre de les estratègies de planejament del territori: condicions per la gestió de les emergències col·lectives mitjançant la prevenció dels riscos greus en l'ordenació territorial i l'urbanisme 1,093
Anàlisi de les diverses polítiques públiques de seguretat per abordar la problemàtica de les bandes de joves, organitzats i violents d'origen llatinoamericà a Catalunya 1,083
La Cooperation policière internationale dans le corps des Mossos d'Esquadra 1,065
Incivisme a ciutat vella 1,050
Jornades de seguretat viària al món local Mollet del Vallès, 27 i 28 de gener de 2012: recull de ponències 1,026
Estudio del protocolo de mutilación genital y del protocolo de matrimonios forzados. Dos protocolos complementarios al protocolo de atención a las mujeres en situación de violencia machista en el municipio de Lleida de 11 de noviembre de 2008 1,010
Els Robatoris silenciosos a Sant Cugat del Vallès : conseqüència d'un determinat model urbanístic? 1,003
Protecció i detecció preventiva de la violència masclista a Terrassa 945
La respuesta judicial ante las nuevas formas de radicalización 937
Dificultats de convivència entre els grups d'estrangers i d'autòctons als barris del nord de l'Hospitalet de Llobregat i afectació en la seguretat 916
¿Qué nos dice Internet sobre la naturaleza del terrorismo yihadista? 804

Notes
1. A document search is defined as an access to his metadata page, or as the direct download of the full text when it's not made through its own metadata page.
2. Robot's automatic accesses, both those that search the file robots.txt as other that we've detected, are not counted as searches. Are also excluded accesses from CSUC addresses.
3. To determine the queries per country are used GeoIP APIs.

 

Coordination

 

Supporters