Statistics

Total download and visits

Downloads Views
Institut de Seguretat Pública de Catalunya 24,209 74,043

Last 7 years downloads and views

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Downloads 0 0 0 222 1,968 7,638 14,381
Views 0 0 0 630 6,338 31,497 35,578

Top country total views

Downloads Views
United States of America 6,183 20,743
China 5,089 16,069
Spain 2,528 8,670
Unknown Country 2,351 6,982
Germany 1,516 4,209
Mexico 1,259 3,077
France 1,012 2,717
Unknown Country 1,124 2,704
Colombia 664 1,691
Venezuela 284 1,026

Top 25 most visited documents this year

Views
Grupos juveniles violentos. El fenómeno emergente de las bandas latinas en Ponent 1,911
Major Hazard Installations 839
COIM-BEST main contributions for a better joint response 726
Actuación del servicio de inspección del Consejo General del Poder Judicial 714
Objetivos y carencias de la política criminal contra la pequeña delincuencia 689
El Consum de drogues tòxiques, estupefaents i substàncies pisoctròpiques, per menors d'edat, en llocs públics del districte d'Horta-Guinardó de la ciutat de Barcelona 612
Research activities at european level performed at the Institute for Públic Safety of Catalonia 581
La Investigació d'incendis i explosions 571
Safety in vicinity of industrials plants: risk assessment and land use planning 559
La respuesta judicial ante las nuevas formas de radicalización 523
Instituto de Seguridad Pública de Cataluña: integración activa del (E-) aprendizaje en el equipo técnico de la organización 513
Estudio del protocolo de mutilación genital y del protocolo de matrimonios forzados. Dos protocolos complementarios al protocolo de atención a las mujeres en situación de violencia machista en el municipio de Lleida de 11 de noviembre de 2008 478
Actuación ante los delitos contra la propiedad intelectual e industrial desde el punto de vista jurídico [presentació associada a la ponència] 468
Risk and territory, a pending matter? 447
¿Qué nos dice Internet sobre la naturaleza del terrorismo yihadista? 446
La Cooperation policière internationale dans le corps des Mossos d'Esquadra 439
Risk governance for sustainable territories: the french case and some challenges 423
Autoavaluació de la seguretat integral en centres educatius: memòria justificativa 390
Visión estrátegica policial ante el fenómeno de la TSH 384
Europe’s experience in countering radicalization: approaches and challenges 366
Percepció dels docents del curs bàsic de l'ISPC en relació a les seves competències digitals 363
Victimització d'emigrants a Catalunya: informe sobre una enquesta 360
Els Robatoris silenciosos a Sant Cugat del Vallès : conseqüència d'un determinat model urbanístic? 354
Anàlisi de les diverses polítiques públiques de seguretat per abordar la problemàtica de les bandes de joves, organitzats i violents d'origen llatinoamericà a Catalunya 349
El Comportament humà en situacions de crisi: resultats del projecte de recerca europeo BESECU 348

Top 25 most visited documents

Views
Grupos juveniles violentos. El fenómeno emergente de las bandas latinas en Ponent 2,830
La Investigació d'incendis i explosions 1,948
Major Hazard Installations 1,876
Objetivos y carencias de la política criminal contra la pequeña delincuencia 1,816
Research activities at european level performed at the Institute for Públic Safety of Catalonia 1,778
Safety in vicinity of industrials plants: risk assessment and land use planning 1,776
COIM-BEST main contributions for a better joint response 1,739
Risk and territory, a pending matter? 1,652
El Consum de drogues tòxiques, estupefaents i substàncies pisoctròpiques, per menors d'edat, en llocs públics del districte d'Horta-Guinardó de la ciutat de Barcelona 1,611
Autoavaluació de la seguretat integral en centres educatius: memòria justificativa 1,426
Victimització d'emigrants a Catalunya: informe sobre una enquesta 1,288
Risk governance for sustainable territories: the french case and some challenges 1,288
Instituto de Seguridad Pública de Cataluña: integración activa del (E-) aprendizaje en el equipo técnico de la organización 1,218
Percepció dels docents del curs bàsic de l'ISPC en relació a les seves competències digitals 1,192
Anàlisi de les diverses polítiques públiques de seguretat per abordar la problemàtica de les bandes de joves, organitzats i violents d'origen llatinoamericà a Catalunya 1,154
El risc com a paràmetre de les estratègies de planejament del territori: condicions per la gestió de les emergències col·lectives mitjançant la prevenció dels riscos greus en l'ordenació territorial i l'urbanisme 1,140
La Cooperation policière internationale dans le corps des Mossos d'Esquadra 1,126
Incivisme a ciutat vella 1,090
Estudio del protocolo de mutilación genital y del protocolo de matrimonios forzados. Dos protocolos complementarios al protocolo de atención a las mujeres en situación de violencia machista en el municipio de Lleida de 11 de noviembre de 2008 1,079
Jornades de seguretat viària al món local Mollet del Vallès, 27 i 28 de gener de 2012: recull de ponències 1,065
Els Robatoris silenciosos a Sant Cugat del Vallès : conseqüència d'un determinat model urbanístic? 1,062
La respuesta judicial ante las nuevas formas de radicalización 1,013
Protecció i detecció preventiva de la violència masclista a Terrassa 995
Dificultats de convivència entre els grups d'estrangers i d'autòctons als barris del nord de l'Hospitalet de Llobregat i afectació en la seguretat 958
¿Qué nos dice Internet sobre la naturaleza del terrorismo yihadista? 874

Notes
1. A document search is defined as an access to his metadata page, or as the direct download of the full text when it's not made through its own metadata page.
2. Robot's automatic accesses, both those that search the file robots.txt as other that we've detected, are not counted as searches. Are also excluded accesses from CSUC addresses.
3. To determine the queries per country are used GeoIP APIs.

 

Coordination

 

Supporters