Statistics

Total download and visits

Downloads Views
Institut de Seguretat Pública de Catalunya 22,750 71,314

Last 7 years downloads and views

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Downloads 0 0 0 222 1,968 7,638 12,922
Views 0 0 0 630 6,338 31,497 32,849

Top country total views

Downloads Views
United States of America 5,883 20,166
China 4,975 15,869
Spain 2,400 8,456
Unknown Country 2,351 6,982
Germany 1,405 4,007
Mexico 1,134 2,814
Unknown Country 1,074 2,633
France 668 2,058
Colombia 664 1,691
Venezuela 235 931

Top 25 most visited documents this year

Views
Grupos juveniles violentos. El fenómeno emergente de las bandas latinas en Ponent 1,578
Major Hazard Installations 806
COIM-BEST main contributions for a better joint response 673
Objetivos y carencias de la política criminal contra la pequeña delincuencia 629
Actuación del servicio de inspección del Consejo General del Poder Judicial 615
El Consum de drogues tòxiques, estupefaents i substàncies pisoctròpiques, per menors d'edat, en llocs públics del districte d'Horta-Guinardó de la ciutat de Barcelona 565
Research activities at european level performed at the Institute for Públic Safety of Catalonia 546
La Investigació d'incendis i explosions 542
Safety in vicinity of industrials plants: risk assessment and land use planning 528
La respuesta judicial ante las nuevas formas de radicalización 495
Instituto de Seguridad Pública de Cataluña: integración activa del (E-) aprendizaje en el equipo técnico de la organización 482
Estudio del protocolo de mutilación genital y del protocolo de matrimonios forzados. Dos protocolos complementarios al protocolo de atención a las mujeres en situación de violencia machista en el municipio de Lleida de 11 de noviembre de 2008 450
Risk and territory, a pending matter? 425
¿Qué nos dice Internet sobre la naturaleza del terrorismo yihadista? 420
La Cooperation policière internationale dans le corps des Mossos d'Esquadra 417
Risk governance for sustainable territories: the french case and some challenges 385
Actuación ante los delitos contra la propiedad intelectual e industrial desde el punto de vista jurídico [presentació associada a la ponència] 385
Autoavaluació de la seguretat integral en centres educatius: memòria justificativa 374
Visión estrátegica policial ante el fenómeno de la TSH 360
Europe’s experience in countering radicalization: approaches and challenges 348
Victimització d'emigrants a Catalunya: informe sobre una enquesta 342
Percepció dels docents del curs bàsic de l'ISPC en relació a les seves competències digitals 339
Els Robatoris silenciosos a Sant Cugat del Vallès : conseqüència d'un determinat model urbanístic? 329
El Comportament humà en situacions de crisi: resultats del projecte de recerca europeo BESECU 328
El risc com a paràmetre de les estratègies de planejament del territori: condicions per la gestió de les emergències col·lectives mitjançant la prevenció dels riscos greus en l'ordenació territorial i l'urbanisme 324

Top 25 most visited documents

Views
Grupos juveniles violentos. El fenómeno emergente de las bandas latinas en Ponent 2,497
La Investigació d'incendis i explosions 1,919
Major Hazard Installations 1,843
Objetivos y carencias de la política criminal contra la pequeña delincuencia 1,756
Safety in vicinity of industrials plants: risk assessment and land use planning 1,745
Research activities at european level performed at the Institute for Públic Safety of Catalonia 1,743
COIM-BEST main contributions for a better joint response 1,686
Risk and territory, a pending matter? 1,630
El Consum de drogues tòxiques, estupefaents i substàncies pisoctròpiques, per menors d'edat, en llocs públics del districte d'Horta-Guinardó de la ciutat de Barcelona 1,564
Autoavaluació de la seguretat integral en centres educatius: memòria justificativa 1,410
Victimització d'emigrants a Catalunya: informe sobre una enquesta 1,270
Risk governance for sustainable territories: the french case and some challenges 1,250
Instituto de Seguridad Pública de Cataluña: integración activa del (E-) aprendizaje en el equipo técnico de la organización 1,187
Percepció dels docents del curs bàsic de l'ISPC en relació a les seves competències digitals 1,168
Anàlisi de les diverses polítiques públiques de seguretat per abordar la problemàtica de les bandes de joves, organitzats i violents d'origen llatinoamericà a Catalunya 1,124
El risc com a paràmetre de les estratègies de planejament del territori: condicions per la gestió de les emergències col·lectives mitjançant la prevenció dels riscos greus en l'ordenació territorial i l'urbanisme 1,119
La Cooperation policière internationale dans le corps des Mossos d'Esquadra 1,104
Incivisme a ciutat vella 1,077
Estudio del protocolo de mutilación genital y del protocolo de matrimonios forzados. Dos protocolos complementarios al protocolo de atención a las mujeres en situación de violencia machista en el municipio de Lleida de 11 de noviembre de 2008 1,051
Jornades de seguretat viària al món local Mollet del Vallès, 27 i 28 de gener de 2012: recull de ponències 1,049
Els Robatoris silenciosos a Sant Cugat del Vallès : conseqüència d'un determinat model urbanístic? 1,037
La respuesta judicial ante las nuevas formas de radicalización 985
Protecció i detecció preventiva de la violència masclista a Terrassa 976
Dificultats de convivència entre els grups d'estrangers i d'autòctons als barris del nord de l'Hospitalet de Llobregat i afectació en la seguretat 947
¿Qué nos dice Internet sobre la naturaleza del terrorismo yihadista? 848

Notes
1. A document search is defined as an access to his metadata page, or as the direct download of the full text when it's not made through its own metadata page.
2. Robot's automatic accesses, both those that search the file robots.txt as other that we've detected, are not counted as searches. Are also excluded accesses from CSUC addresses.
3. To determine the queries per country are used GeoIP APIs.

 

Coordination

 

Supporters