Statistics

Total download and visits

Downloads Views
Institut de Seguretat Pública de Catalunya 14,378 52,614

Last 7 years downloads and views

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Downloads 0 0 0 222 1,968 7,638 4,550
Views 0 0 0 630 6,338 31,497 14,149

Top country total views

Downloads Views
United States of America 3,893 15,768
China 3,181 11,744
Spain 1,887 7,477
Unknown Country 1,127 4,289
Germany 678 2,408
Mexico 749 2,068
Unknown Country 675 1,623
France 269 1,168
Colombia 376 867
Venezuela 190 760

Top 25 most visited documents this year

Views
Grupos juveniles violentos. El fenómeno emergente de las bandas latinas en Ponent 670
Major Hazard Installations 278
COIM-BEST main contributions for a better joint response 268
El Consum de drogues tòxiques, estupefaents i substàncies pisoctròpiques, per menors d'edat, en llocs públics del districte d'Horta-Guinardó de la ciutat de Barcelona 268
Objetivos y carencias de la política criminal contra la pequeña delincuencia 262
Safety in vicinity of industrials plants: risk assessment and land use planning 257
Instituto de Seguridad Pública de Cataluña: integración activa del (E-) aprendizaje en el equipo técnico de la organización 248
La Investigació d'incendis i explosions 246
Estudio del protocolo de mutilación genital y del protocolo de matrimonios forzados. Dos protocolos complementarios al protocolo de atención a las mujeres en situación de violencia machista en el municipio de Lleida de 11 de noviembre de 2008 227
Risk and territory, a pending matter? 224
¿Qué nos dice Internet sobre la naturaleza del terrorismo yihadista? 213
Models a Espanya, Pais Basc: Norma vasca de autoprotección 211
La Cooperation policière internationale dans le corps des Mossos d'Esquadra 207
La respuesta judicial ante las nuevas formas de radicalización 194
Research activities at european level performed at the Institute for Públic Safety of Catalonia 190
Autoavaluació de la seguretat integral en centres educatius: memòria justificativa 187
Informe comparatiu del curs de formació bàsica de la policia a Europa. Els casos d'Anglaterra, Alemanya, Bèlgica, França i Holanda 179
El risc com a paràmetre de les estratègies de planejament del territori: condicions per la gestió de les emergències col·lectives mitjançant la prevenció dels riscos greus en l'ordenació territorial i l'urbanisme 173
Victimització d'emigrants a Catalunya: informe sobre una enquesta 172
Anàlisi de les diverses polítiques públiques de seguretat per abordar la problemàtica de les bandes de joves, organitzats i violents d'origen llatinoamericà a Catalunya 165
Risk governance for sustainable territories: the french case and some challenges 164
La inseguretat al nucli antic i barri Plnas/Ca L'Escori. El Vendrell: diagnòstic multifactorial per una proposta d'intervencions més establs, responsables i duradores 163
Els Robatoris silenciosos a Sant Cugat del Vallès : conseqüència d'un determinat model urbanístic? 159
Jornades de seguretat viària al món local Mollet del Vallès, 27 i 28 de gener de 2012: recull de ponències 158
Incivisme a ciutat vella 157

Top 25 most visited documents

Views
La Investigació d'incendis i explosions 1,623
Grupos juveniles violentos. El fenómeno emergente de las bandas latinas en Ponent 1,589
Safety in vicinity of industrials plants: risk assessment and land use planning 1,474
Risk and territory, a pending matter? 1,429
Objetivos y carencias de la política criminal contra la pequeña delincuencia 1,389
Research activities at european level performed at the Institute for Públic Safety of Catalonia 1,387
Major Hazard Installations 1,315
COIM-BEST main contributions for a better joint response 1,281
El Consum de drogues tòxiques, estupefaents i substàncies pisoctròpiques, per menors d'edat, en llocs públics del districte d'Horta-Guinardó de la ciutat de Barcelona 1,267
Autoavaluació de la seguretat integral en centres educatius: memòria justificativa 1,223
Victimització d'emigrants a Catalunya: informe sobre una enquesta 1,100
Risk governance for sustainable territories: the french case and some challenges 1,029
Percepció dels docents del curs bàsic de l'ISPC en relació a les seves competències digitals 981
Anàlisi de les diverses polítiques públiques de seguretat per abordar la problemàtica de les bandes de joves, organitzats i violents d'origen llatinoamericà a Catalunya 970
El risc com a paràmetre de les estratègies de planejament del territori: condicions per la gestió de les emergències col·lectives mitjançant la prevenció dels riscos greus en l'ordenació territorial i l'urbanisme 968
Instituto de Seguridad Pública de Cataluña: integración activa del (E-) aprendizaje en el equipo técnico de la organización 953
Incivisme a ciutat vella 934
Jornades de seguretat viària al món local Mollet del Vallès, 27 i 28 de gener de 2012: recull de ponències 932
La Cooperation policière internationale dans le corps des Mossos d'Esquadra 894
Els Robatoris silenciosos a Sant Cugat del Vallès : conseqüència d'un determinat model urbanístic? 867
Protecció i detecció preventiva de la violència masclista a Terrassa 841
Estudio del protocolo de mutilación genital y del protocolo de matrimonios forzados. Dos protocolos complementarios al protocolo de atención a las mujeres en situación de violencia machista en el municipio de Lleida de 11 de noviembre de 2008 828
Dificultats de convivència entre els grups d'estrangers i d'autòctons als barris del nord de l'Hospitalet de Llobregat i afectació en la seguretat 803
El 82/2010 i la prevenció de riscos laborals 690
El Creuament d'indicadors de fonts diferenciades : instrument de millora en l'anàlisi i la planificació de les polítiques públiques de seguretat 685

Notes
1. A document search is defined as an access to his metadata page, or as the direct download of the full text when it's not made through its own metadata page.
2. Robot's automatic accesses, both those that search the file robots.txt as other that we've detected, are not counted as searches. Are also excluded accesses from CESCA and CBUC addresses.
3. To determine the queries per country are used GeoIP APIs.

 

Coordination

 

Supporters