Statistics

Total download and visits

Downloads Views
Institut de Seguretat Pública de Catalunya 19,044 63,166

Last 7 years downloads and views

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Downloads 0 0 0 222 1,968 7,638 9,216
Views 0 0 0 630 6,338 31,497 24,701

Top country total views

Downloads Views
United States of America 5,068 18,422
China 4,383 14,536
Spain 2,194 8,043
Unknown Country 1,926 6,021
Germany 973 3,130
Mexico 1,057 2,659
Unknown Country 790 1,885
Colombia 493 1,336
France 269 1,168
Venezuela 190 760

Top 25 most visited documents this year

Views
Grupos juveniles violentos. El fenómeno emergente de las bandas latinas en Ponent 1,202
COIM-BEST main contributions for a better joint response 508
Major Hazard Installations 483
Objetivos y carencias de la política criminal contra la pequeña delincuencia 482
El Consum de drogues tòxiques, estupefaents i substàncies pisoctròpiques, per menors d'edat, en llocs públics del districte d'Horta-Guinardó de la ciutat de Barcelona 437
La Investigació d'incendis i explosions 426
Research activities at european level performed at the Institute for Públic Safety of Catalonia 416
Safety in vicinity of industrials plants: risk assessment and land use planning 413
La respuesta judicial ante las nuevas formas de radicalización 404
Estudio del protocolo de mutilación genital y del protocolo de matrimonios forzados. Dos protocolos complementarios al protocolo de atención a las mujeres en situación de violencia machista en el municipio de Lleida de 11 de noviembre de 2008 386
Instituto de Seguridad Pública de Cataluña: integración activa del (E-) aprendizaje en el equipo técnico de la organización 383
Risk and territory, a pending matter? 358
¿Qué nos dice Internet sobre la naturaleza del terrorismo yihadista? 341
La Cooperation policière internationale dans le corps des Mossos d'Esquadra 329
Autoavaluació de la seguretat integral en centres educatius: memòria justificativa 305
Models a Espanya, Pais Basc: Norma vasca de autoprotección 290
Actuación del servicio de inspección del Consejo General del Poder Judicial 289
Europe’s experience in countering radicalization: approaches and challenges 284
Risk governance for sustainable territories: the french case and some challenges 274
Implantació dels PAU 267
Percepció dels docents del curs bàsic de l'ISPC en relació a les seves competències digitals 266
Victimització d'emigrants a Catalunya: informe sobre una enquesta 265
El risc com a paràmetre de les estratègies de planejament del territori: condicions per la gestió de les emergències col·lectives mitjançant la prevenció dels riscos greus en l'ordenació territorial i l'urbanisme 263
Informe comparatiu del curs de formació bàsica de la policia a Europa. Els casos d'Anglaterra, Alemanya, Bèlgica, França i Holanda 263
Els Robatoris silenciosos a Sant Cugat del Vallès : conseqüència d'un determinat model urbanístic? 258

Top 25 most visited documents

Views
Grupos juveniles violentos. El fenómeno emergente de las bandas latinas en Ponent 2,121
La Investigació d'incendis i explosions 1,803
Safety in vicinity of industrials plants: risk assessment and land use planning 1,630
Research activities at european level performed at the Institute for Públic Safety of Catalonia 1,613
Objetivos y carencias de la política criminal contra la pequeña delincuencia 1,609
Risk and territory, a pending matter? 1,563
COIM-BEST main contributions for a better joint response 1,521
Major Hazard Installations 1,520
El Consum de drogues tòxiques, estupefaents i substàncies pisoctròpiques, per menors d'edat, en llocs públics del districte d'Horta-Guinardó de la ciutat de Barcelona 1,436
Autoavaluació de la seguretat integral en centres educatius: memòria justificativa 1,341
Victimització d'emigrants a Catalunya: informe sobre una enquesta 1,193
Risk governance for sustainable territories: the french case and some challenges 1,139
Percepció dels docents del curs bàsic de l'ISPC en relació a les seves competències digitals 1,095
Instituto de Seguridad Pública de Cataluña: integración activa del (E-) aprendizaje en el equipo técnico de la organización 1,088
El risc com a paràmetre de les estratègies de planejament del territori: condicions per la gestió de les emergències col·lectives mitjançant la prevenció dels riscos greus en l'ordenació territorial i l'urbanisme 1,058
Anàlisi de les diverses polítiques públiques de seguretat per abordar la problemàtica de les bandes de joves, organitzats i violents d'origen llatinoamericà a Catalunya 1,055
Incivisme a ciutat vella 1,026
La Cooperation policière internationale dans le corps des Mossos d'Esquadra 1,016
Jornades de seguretat viària al món local Mollet del Vallès, 27 i 28 de gener de 2012: recull de ponències 1,009
Estudio del protocolo de mutilación genital y del protocolo de matrimonios forzados. Dos protocolos complementarios al protocolo de atención a las mujeres en situación de violencia machista en el municipio de Lleida de 11 de noviembre de 2008 987
Els Robatoris silenciosos a Sant Cugat del Vallès : conseqüència d'un determinat model urbanístic? 966
Protecció i detecció preventiva de la violència masclista a Terrassa 916
La respuesta judicial ante las nuevas formas de radicalización 894
Dificultats de convivència entre els grups d'estrangers i d'autòctons als barris del nord de l'Hospitalet de Llobregat i afectació en la seguretat 881
¿Qué nos dice Internet sobre la naturaleza del terrorismo yihadista? 769

Notes
1. A document search is defined as an access to his metadata page, or as the direct download of the full text when it's not made through its own metadata page.
2. Robot's automatic accesses, both those that search the file robots.txt as other that we've detected, are not counted as searches. Are also excluded accesses from CESCA and CBUC addresses.
3. To determine the queries per country are used GeoIP APIs.

 

Coordination

 

Supporters