Statistics

Total download and visits

Downloads Views
Institut de Seguretat Pública de Catalunya 25,691 80,049

Last 7 years downloads and views

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Downloads 0 0 222 1,968 7,638 15,020 843
Views 0 0 630 6,338 31,497 37,865 3,719

Top country total views

Downloads Views
United States of America 6,457 21,562
China 5,562 18,520
Spain 2,528 8,670
Unknown Country 2,351 6,982
Germany 1,675 4,686
France 1,372 4,149
Mexico 1,326 3,407
Unknown Country 1,124 2,704
Colombia 664 1,691
Venezuela 284 1,026

Top 25 most visited documents this year

Views
Grupos juveniles violentos. El fenómeno emergente de las bandas latinas en Ponent 113
Actuación ante los delitos contra la propiedad intelectual e industrial desde el punto de vista jurídico [presentació associada a la ponència] 80
Actuación del servicio de inspección del Consejo General del Poder Judicial 71
Major Hazard Installations 55
Riscos en incendis de vehicles de nova generació 49
COIM-BEST main contributions for a better joint response 48
¿Qué nos dice Internet sobre la naturaleza del terrorismo yihadista? 46
Marcas y falsificaciones: situación actual 46
Proximidad 2.0, el nuevo reto de la policía como servicio público 45
Delitos contra la propiedad industrial y la falsificación de marcas 45
La Investigació d'incendis i explosions 41
Instituto de Seguridad Pública de Cataluña: integración activa del (E-) aprendizaje en el equipo técnico de la organización 39
30122000 TORB Balandrau. Pirineu Oriental 38
Estudio del protocolo de mutilación genital y del protocolo de matrimonios forzados. Dos protocolos complementarios al protocolo de atención a las mujeres en situación de violencia machista en el municipio de Lleida de 11 de noviembre de 2008 37
El Consum de drogues tòxiques, estupefaents i substàncies pisoctròpiques, per menors d'edat, en llocs públics del districte d'Horta-Guinardó de la ciutat de Barcelona 37
Objetivos y carencias de la política criminal contra la pequeña delincuencia 36
Terrorismos y políticas de respuesta: una reflexión 35
El declive de las organitzaciones terroristas clásicas del siglo XX: el IRA 34
La falsificación de marca y el informe pericial 34
Seguretat i turisme, dos sectors que es complementen 34
Safety in vicinity of industrials plants: risk assessment and land use planning 34
Trafficking in Human Beings – Europol perspective 33
El Comportament humà en situacions de crisi: resultats del projecte de recerca europeo BESECU 33
De la idea al atentado: los orígenes del terrorismo anarquista 32
Manual de buenas prácticas para la persecución de los delitos contra la propiedad intelectual industrial 32

Top 25 most visited documents

Views
Grupos juveniles violentos. El fenómeno emergente de las bandas latinas en Ponent 3,050
La Investigació d'incendis i explosions 2,016
Major Hazard Installations 1,955
Objetivos y carencias de la política criminal contra la pequeña delincuencia 1,878
Research activities at european level performed at the Institute for Públic Safety of Catalonia 1,843
Safety in vicinity of industrials plants: risk assessment and land use planning 1,828
COIM-BEST main contributions for a better joint response 1,817
Risk and territory, a pending matter? 1,695
El Consum de drogues tòxiques, estupefaents i substàncies pisoctròpiques, per menors d'edat, en llocs públics del districte d'Horta-Guinardó de la ciutat de Barcelona 1,675
Autoavaluació de la seguretat integral en centres educatius: memòria justificativa 1,467
Victimització d'emigrants a Catalunya: informe sobre una enquesta 1,330
Risk governance for sustainable territories: the french case and some challenges 1,328
Instituto de Seguridad Pública de Cataluña: integración activa del (E-) aprendizaje en el equipo técnico de la organización 1,275
Percepció dels docents del curs bàsic de l'ISPC en relació a les seves competències digitals 1,231
Anàlisi de les diverses polítiques públiques de seguretat per abordar la problemàtica de les bandes de joves, organitzats i violents d'origen llatinoamericà a Catalunya 1,202
El risc com a paràmetre de les estratègies de planejament del territori: condicions per la gestió de les emergències col·lectives mitjançant la prevenció dels riscos greus en l'ordenació territorial i l'urbanisme 1,186
La Cooperation policière internationale dans le corps des Mossos d'Esquadra 1,179
Estudio del protocolo de mutilación genital y del protocolo de matrimonios forzados. Dos protocolos complementarios al protocolo de atención a las mujeres en situación de violencia machista en el municipio de Lleida de 11 de noviembre de 2008 1,143
Incivisme a ciutat vella 1,124
Els Robatoris silenciosos a Sant Cugat del Vallès : conseqüència d'un determinat model urbanístic? 1,105
Jornades de seguretat viària al món local Mollet del Vallès, 27 i 28 de gener de 2012: recull de ponències 1,098
La respuesta judicial ante las nuevas formas de radicalización 1,067
Protecció i detecció preventiva de la violència masclista a Terrassa 1,035
Dificultats de convivència entre els grups d'estrangers i d'autòctons als barris del nord de l'Hospitalet de Llobregat i afectació en la seguretat 992
¿Qué nos dice Internet sobre la naturaleza del terrorismo yihadista? 948

Notes
1. A document search is defined as an access to his metadata page, or as the direct download of the full text when it's not made through its own metadata page.
2. Robot's automatic accesses, both those that search the file robots.txt as other that we've detected, are not counted as searches. Are also excluded accesses from CSUC addresses.
3. To determine the queries per country are used GeoIP APIs.

 

Coordination

 

Supporters