Statistics

Total download and visits

Downloads Views
Institut de Seguretat Pública de Catalunya 27,707 88,198

Last 7 years downloads and views

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Downloads 0 0 222 1,968 7,638 15,020 2,859
Views 0 0 630 6,338 31,497 37,865 11,868

Top country total views

Downloads Views
United States of America 7,242 24,822
China 6,194 21,220
Spain 2,582 8,916
Unknown Country 2,351 6,982
Germany 1,932 5,539
France 1,510 4,670
Mexico 1,357 3,622
Unknown Country 1,124 2,704
Colombia 664 1,691
Venezuela 353 1,142

Top 25 most visited documents this year

Views
Grupos juveniles violentos. El fenómeno emergente de las bandas latinas en Ponent 439
Actuación del servicio de inspección del Consejo General del Poder Judicial 229
Actuación ante los delitos contra la propiedad intelectual e industrial desde el punto de vista jurídico [presentació associada a la ponència] 196
Marcas y falsificaciones: situación actual 151
La falsificación de marca y el informe pericial 142
Proximidad 2.0, el nuevo reto de la policía como servicio público 141
¿Qué nos dice Internet sobre la naturaleza del terrorismo yihadista? 134
Instituto de Seguridad Pública de Cataluña: integración activa del (E-) aprendizaje en el equipo técnico de la organización 134
COIM-BEST main contributions for a better joint response 130
30122000 TORB Balandrau. Pirineu Oriental 126
Major Hazard Installations 126
Safety in vicinity of industrials plants: risk assessment and land use planning 124
Trafficking in Human Beings – Europol perspective 123
La Cooperation policière internationale dans le corps des Mossos d'Esquadra 120
Delitos contra la propiedad industrial y la falsificación de marcas 114
El Consum de drogues tòxiques, estupefaents i substàncies pisoctròpiques, per menors d'edat, en llocs públics del districte d'Horta-Guinardó de la ciutat de Barcelona 113
Visión estrátegica policial ante el fenómeno de la TSH 110
El risc com a paràmetre de les estratègies de planejament del territori: condicions per la gestió de les emergències col·lectives mitjançant la prevenció dels riscos greus en l'ordenació territorial i l'urbanisme 108
Anàlisi de les diverses polítiques públiques de seguretat per abordar la problemàtica de les bandes de joves, organitzats i violents d'origen llatinoamericà a Catalunya 108
Objetivos y carencias de la política criminal contra la pequeña delincuencia 107
La Investigació d'incendis i explosions 105
El Comportament humà en situacions de crisi: resultats del projecte de recerca europeo BESECU 104
El declive de las organitzaciones terroristas clásicas del siglo XX: el IRA 103
Estudio del protocolo de mutilación genital y del protocolo de matrimonios forzados. Dos protocolos complementarios al protocolo de atención a las mujeres en situación de violencia machista en el municipio de Lleida de 11 de noviembre de 2008 103
Riscos en incendis de vehicles de nova generació 103

Top 25 most visited documents

Views
Grupos juveniles violentos. El fenómeno emergente de las bandas latinas en Ponent 3,376
La Investigació d'incendis i explosions 2,080
Major Hazard Installations 2,026
Objetivos y carencias de la política criminal contra la pequeña delincuencia 1,949
Safety in vicinity of industrials plants: risk assessment and land use planning 1,918
Research activities at european level performed at the Institute for Públic Safety of Catalonia 1,914
COIM-BEST main contributions for a better joint response 1,899
Risk and territory, a pending matter? 1,772
El Consum de drogues tòxiques, estupefaents i substàncies pisoctròpiques, per menors d'edat, en llocs públics del districte d'Horta-Guinardó de la ciutat de Barcelona 1,751
Autoavaluació de la seguretat integral en centres educatius: memòria justificativa 1,543
Victimització d'emigrants a Catalunya: informe sobre una enquesta 1,387
Risk governance for sustainable territories: the french case and some challenges 1,381
Instituto de Seguridad Pública de Cataluña: integración activa del (E-) aprendizaje en el equipo técnico de la organización 1,370
Percepció dels docents del curs bàsic de l'ISPC en relació a les seves competències digitals 1,290
Anàlisi de les diverses polítiques públiques de seguretat per abordar la problemàtica de les bandes de joves, organitzats i violents d'origen llatinoamericà a Catalunya 1,285
La Cooperation policière internationale dans le corps des Mossos d'Esquadra 1,267
El risc com a paràmetre de les estratègies de planejament del territori: condicions per la gestió de les emergències col·lectives mitjançant la prevenció dels riscos greus en l'ordenació territorial i l'urbanisme 1,264
Estudio del protocolo de mutilación genital y del protocolo de matrimonios forzados. Dos protocolos complementarios al protocolo de atención a las mujeres en situación de violencia machista en el municipio de Lleida de 11 de noviembre de 2008 1,209
Els Robatoris silenciosos a Sant Cugat del Vallès : conseqüència d'un determinat model urbanístic? 1,174
Incivisme a ciutat vella 1,171
Jornades de seguretat viària al món local Mollet del Vallès, 27 i 28 de gener de 2012: recull de ponències 1,154
La respuesta judicial ante las nuevas formas de radicalización 1,125
Protecció i detecció preventiva de la violència masclista a Terrassa 1,109
Actuación del servicio de inspección del Consejo General del Poder Judicial 1,090
Dificultats de convivència entre els grups d'estrangers i d'autòctons als barris del nord de l'Hospitalet de Llobregat i afectació en la seguretat 1,053

Notes
1. A document search is defined as an access to his metadata page, or as the direct download of the full text when it's not made through its own metadata page.
2. Robot's automatic accesses, both those that search the file robots.txt as other that we've detected, are not counted as searches. Are also excluded accesses from CSUC addresses.
3. To determine the queries per country are used GeoIP APIs.

 

Coordination

 

Supporters