Statistics

Total download and visits

Downloads Views
Institut de Seguretat Pública de Catalunya 19,928 65,210

Last 7 years downloads and views

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Downloads 0 0 0 222 1,968 7,638 10,100
Views 0 0 0 630 6,338 31,497 26,745

Top country total views

Downloads Views
United States of America 5,282 18,884
China 4,742 15,386
Spain 2,232 8,135
Unknown Country 2,088 6,397
Germany 1,036 3,266
Mexico 1,057 2,659
Unknown Country 811 1,945
Colombia 493 1,336
France 296 1,236
Venezuela 190 760

Top 25 most visited documents this year

Views
Grupos juveniles violentos. El fenómeno emergente de las bandas latinas en Ponent 1,243
Major Hazard Installations 605
COIM-BEST main contributions for a better joint response 550
Objetivos y carencias de la política criminal contra la pequeña delincuencia 517
La Investigació d'incendis i explosions 458
El Consum de drogues tòxiques, estupefaents i substàncies pisoctròpiques, per menors d'edat, en llocs públics del districte d'Horta-Guinardó de la ciutat de Barcelona 455
Research activities at european level performed at the Institute for Públic Safety of Catalonia 450
Safety in vicinity of industrials plants: risk assessment and land use planning 446
La respuesta judicial ante las nuevas formas de radicalización 419
Instituto de Seguridad Pública de Cataluña: integración activa del (E-) aprendizaje en el equipo técnico de la organización 406
Estudio del protocolo de mutilación genital y del protocolo de matrimonios forzados. Dos protocolos complementarios al protocolo de atención a las mujeres en situación de violencia machista en el municipio de Lleida de 11 de noviembre de 2008 398
Risk and territory, a pending matter? 386
Actuación del servicio de inspección del Consejo General del Poder Judicial 378
¿Qué nos dice Internet sobre la naturaleza del terrorismo yihadista? 360
La Cooperation policière internationale dans le corps des Mossos d'Esquadra 351
Autoavaluació de la seguretat integral en centres educatius: memòria justificativa 319
Europe’s experience in countering radicalization: approaches and challenges 298
Models a Espanya, Pais Basc: Norma vasca de autoprotección 296
El Comportament humà en situacions de crisi: resultats del projecte de recerca europeo BESECU 290
Risk governance for sustainable territories: the french case and some challenges 289
Victimització d'emigrants a Catalunya: informe sobre una enquesta 283
El risc com a paràmetre de les estratègies de planejament del territori: condicions per la gestió de les emergències col·lectives mitjançant la prevenció dels riscos greus en l'ordenació territorial i l'urbanisme 282
Percepció dels docents del curs bàsic de l'ISPC en relació a les seves competències digitals 281
Els Robatoris silenciosos a Sant Cugat del Vallès : conseqüència d'un determinat model urbanístic? 277
Implantació dels PAU 277

Top 25 most visited documents

Views
Grupos juveniles violentos. El fenómeno emergente de las bandas latinas en Ponent 2,162
La Investigació d'incendis i explosions 1,835
Safety in vicinity of industrials plants: risk assessment and land use planning 1,663
Research activities at european level performed at the Institute for Públic Safety of Catalonia 1,647
Objetivos y carencias de la política criminal contra la pequeña delincuencia 1,644
Major Hazard Installations 1,642
Risk and territory, a pending matter? 1,591
COIM-BEST main contributions for a better joint response 1,563
El Consum de drogues tòxiques, estupefaents i substàncies pisoctròpiques, per menors d'edat, en llocs públics del districte d'Horta-Guinardó de la ciutat de Barcelona 1,454
Autoavaluació de la seguretat integral en centres educatius: memòria justificativa 1,355
Victimització d'emigrants a Catalunya: informe sobre una enquesta 1,211
Risk governance for sustainable territories: the french case and some challenges 1,154
Instituto de Seguridad Pública de Cataluña: integración activa del (E-) aprendizaje en el equipo técnico de la organización 1,111
Percepció dels docents del curs bàsic de l'ISPC en relació a les seves competències digitals 1,110
El risc com a paràmetre de les estratègies de planejament del territori: condicions per la gestió de les emergències col·lectives mitjançant la prevenció dels riscos greus en l'ordenació territorial i l'urbanisme 1,077
Anàlisi de les diverses polítiques públiques de seguretat per abordar la problemàtica de les bandes de joves, organitzats i violents d'origen llatinoamericà a Catalunya 1,068
La Cooperation policière internationale dans le corps des Mossos d'Esquadra 1,038
Incivisme a ciutat vella 1,034
Jornades de seguretat viària al món local Mollet del Vallès, 27 i 28 de gener de 2012: recull de ponències 1,015
Estudio del protocolo de mutilación genital y del protocolo de matrimonios forzados. Dos protocolos complementarios al protocolo de atención a las mujeres en situación de violencia machista en el municipio de Lleida de 11 de noviembre de 2008 999
Els Robatoris silenciosos a Sant Cugat del Vallès : conseqüència d'un determinat model urbanístic? 985
Protecció i detecció preventiva de la violència masclista a Terrassa 930
La respuesta judicial ante las nuevas formas de radicalización 909
Dificultats de convivència entre els grups d'estrangers i d'autòctons als barris del nord de l'Hospitalet de Llobregat i afectació en la seguretat 899
¿Qué nos dice Internet sobre la naturaleza del terrorismo yihadista? 788

Notes
1. A document search is defined as an access to his metadata page, or as the direct download of the full text when it's not made through its own metadata page.
2. Robot's automatic accesses, both those that search the file robots.txt as other that we've detected, are not counted as searches. Are also excluded accesses from CSUC addresses.
3. To determine the queries per country are used GeoIP APIs.

 

Coordination

 

Supporters