Statistics

Total download and visits

Downloads Views
Institut de Seguretat Pública de Catalunya 23,947 73,500

Last 7 years downloads and views

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Downloads 0 0 0 222 1,968 7,638 14,119
Views 0 0 0 630 6,338 31,497 35,035

Top country total views

Downloads Views
United States of America 6,094 20,570
China 5,089 16,069
Spain 2,528 8,670
Unknown Country 2,351 6,982
Germany 1,516 4,209
Mexico 1,198 2,929
Unknown Country 1,124 2,704
France 900 2,495
Colombia 664 1,691
Venezuela 284 1,026

Top 25 most visited documents this year

Views
Grupos juveniles violentos. El fenómeno emergente de las bandas latinas en Ponent 1,881
Major Hazard Installations 836
COIM-BEST main contributions for a better joint response 708
Actuación del servicio de inspección del Consejo General del Poder Judicial 689
Objetivos y carencias de la política criminal contra la pequeña delincuencia 671
El Consum de drogues tòxiques, estupefaents i substàncies pisoctròpiques, per menors d'edat, en llocs públics del districte d'Horta-Guinardó de la ciutat de Barcelona 600
Research activities at european level performed at the Institute for Públic Safety of Catalonia 571
La Investigació d'incendis i explosions 566
Safety in vicinity of industrials plants: risk assessment and land use planning 552
La respuesta judicial ante las nuevas formas de radicalización 515
Instituto de Seguridad Pública de Cataluña: integración activa del (E-) aprendizaje en el equipo técnico de la organización 509
Estudio del protocolo de mutilación genital y del protocolo de matrimonios forzados. Dos protocolos complementarios al protocolo de atención a las mujeres en situación de violencia machista en el municipio de Lleida de 11 de noviembre de 2008 473
Actuación ante los delitos contra la propiedad intelectual e industrial desde el punto de vista jurídico [presentació associada a la ponència] 454
Risk and territory, a pending matter? 443
¿Qué nos dice Internet sobre la naturaleza del terrorismo yihadista? 439
La Cooperation policière internationale dans le corps des Mossos d'Esquadra 434
Risk governance for sustainable territories: the french case and some challenges 416
Autoavaluació de la seguretat integral en centres educatius: memòria justificativa 386
Visión estrátegica policial ante el fenómeno de la TSH 376
Europe’s experience in countering radicalization: approaches and challenges 362
Percepció dels docents del curs bàsic de l'ISPC en relació a les seves competències digitals 358
Victimització d'emigrants a Catalunya: informe sobre una enquesta 357
Els Robatoris silenciosos a Sant Cugat del Vallès : conseqüència d'un determinat model urbanístic? 348
El Comportament humà en situacions de crisi: resultats del projecte de recerca europeo BESECU 345
El risc com a paràmetre de les estratègies de planejament del territori: condicions per la gestió de les emergències col·lectives mitjançant la prevenció dels riscos greus en l'ordenació territorial i l'urbanisme 344

Top 25 most visited documents

Views
Grupos juveniles violentos. El fenómeno emergente de las bandas latinas en Ponent 2,800
La Investigació d'incendis i explosions 1,943
Major Hazard Installations 1,873
Objetivos y carencias de la política criminal contra la pequeña delincuencia 1,798
Safety in vicinity of industrials plants: risk assessment and land use planning 1,769
Research activities at european level performed at the Institute for Públic Safety of Catalonia 1,768
COIM-BEST main contributions for a better joint response 1,721
Risk and territory, a pending matter? 1,648
El Consum de drogues tòxiques, estupefaents i substàncies pisoctròpiques, per menors d'edat, en llocs públics del districte d'Horta-Guinardó de la ciutat de Barcelona 1,599
Autoavaluació de la seguretat integral en centres educatius: memòria justificativa 1,422
Victimització d'emigrants a Catalunya: informe sobre una enquesta 1,285
Risk governance for sustainable territories: the french case and some challenges 1,281
Instituto de Seguridad Pública de Cataluña: integración activa del (E-) aprendizaje en el equipo técnico de la organización 1,214
Percepció dels docents del curs bàsic de l'ISPC en relació a les seves competències digitals 1,187
Anàlisi de les diverses polítiques públiques de seguretat per abordar la problemàtica de les bandes de joves, organitzats i violents d'origen llatinoamericà a Catalunya 1,148
El risc com a paràmetre de les estratègies de planejament del territori: condicions per la gestió de les emergències col·lectives mitjançant la prevenció dels riscos greus en l'ordenació territorial i l'urbanisme 1,139
La Cooperation policière internationale dans le corps des Mossos d'Esquadra 1,121
Incivisme a ciutat vella 1,084
Estudio del protocolo de mutilación genital y del protocolo de matrimonios forzados. Dos protocolos complementarios al protocolo de atención a las mujeres en situación de violencia machista en el municipio de Lleida de 11 de noviembre de 2008 1,074
Jornades de seguretat viària al món local Mollet del Vallès, 27 i 28 de gener de 2012: recull de ponències 1,061
Els Robatoris silenciosos a Sant Cugat del Vallès : conseqüència d'un determinat model urbanístic? 1,056
La respuesta judicial ante las nuevas formas de radicalización 1,005
Protecció i detecció preventiva de la violència masclista a Terrassa 991
Dificultats de convivència entre els grups d'estrangers i d'autòctons als barris del nord de l'Hospitalet de Llobregat i afectació en la seguretat 951
¿Qué nos dice Internet sobre la naturaleza del terrorismo yihadista? 867

Notes
1. A document search is defined as an access to his metadata page, or as the direct download of the full text when it's not made through its own metadata page.
2. Robot's automatic accesses, both those that search the file robots.txt as other that we've detected, are not counted as searches. Are also excluded accesses from CSUC addresses.
3. To determine the queries per country are used GeoIP APIs.

 

Coordination

 

Supporters