Estadístiques disponibles a RECERCAT

El repositori Dipòsit de la Recerca de Catalunya (RECERCAT) disposa d’un nou sistema d’estadístiques que permet veure les consultes que rep el repositori de forma global, per institució, i per document. Aquesta millora completa la recent actualització del repositori, duta a terme al novembre de 2011, en que s’ha instal·lat l'última versió del seu programari base i s'ha renovat també el seu web per fer-ho una eina més accessible, personalitzable i propera als usuaris.

Els usuaris del repositori poden saber el total de consultes i descàrregues realitzades per institució, el total d’aquests dos indicadors per any (des de 2006 fins a enguany), els països des dels que es fan més consultes, i els 25 documents més consultats des de la posada en marxa del repositori, i en el darrer any. També hi ha disponible en versió PDF la memòria de l’evolució de les col·leccions i els documents al repositori.

 

Coordinació

   

Patrocini