La ESMUC, nueva institución en RECERCAT

L'Escola Superior de Música de Catalunya (ESMUC) s'ha incorporat al Dipòsit de la Recerca de Catalunya, RECERCAT. Així, s'afegiran al repositori els projectes de final de carrera dels estudiants dels nou departaments del centre: Jazz i Música Moderna, Música Antiga, Música Clàssica i Contemporània (àrees d'instruments orquestrals i no orquestrals), Música Tradicional, Teoria, Composició i Direcció, Musicologia, Pedagogia, Sonologia i Promoció i Gestió.

El primer dels documents incorporat per l'ESMUC a RECERCAT és el projecte de Montserrat Vidal Ribas titulat Organitzem-nos: qui fa què?, pertanyent al departament de Pedagogia.

L'ESMUC és l'únic centre oficial d'iniciativa pública que imparteix el Grau en Música a Catalunya, en el marc de la nova ordenació dels ensenyaments artístics i la seva inserció en l'Espai Europeu de l'Educació Superior. La voluntat de l'Escola és reflectir la diversitat del panorama musical actual, entenent la música com un fenomen que té una dimensió i una funció professional i social molt important.

 

Coordinación

   

Patrocinio