RECERCAT Home > by Subject

By subject

Order: Results:

Now showing items 45103-45122 of 138293
 
Subject
emulsión
EMV method
Emydidae -- Catalonia -- Riudarenes
Emydidae -- Reintroduction -- Catalonia -- Ter
EN 1993-1-4
EN 1993-1-8
EN AC-46500
En aquest TFG s’estudia una biga d’ànima alleugerida treballant a flexió simple per mitjà d’una anàlisi teòrica i pràctica. L’anàlisi teòrica es realitza seguint els criteris de disseny que es fan servir en l’actualitat i que s’utilitzen pel dimensionament d’aquests elements estructurals, mentre que en l’anàlisi pràctica es fa servir el software ANSYS i, utilitzant el mètode d’elements finits, s’analitza el comportament real de l’element. Ambdós anàlisis són confrontats, extraient-ne les pertinents conclusions. Aquest treball de final de grau resulta molt interessant des de diverses perspectives, principalment pels següents factors: 1- L’extensa utilització de les bigues alveolars per les solucions constructives que ofereixen a infinitat de projectes. 2- El fet que la bibliografia existent referent a aquests elements estructurals és relativament escassa i, per tant, l’espai dedicat al càlcul resistent de bigues d’ànima alleugerida com elements constructius és bastant limitat. 3- El càlcul teòric emprat per dimensionar i verificar les bigues alveolars parteix de premisses simplistes que faciliten el càlcul i l’anàlisi i, en aquest TFG, podrem comparar aquestes simplificacions amb el que succeeix realment en l’element. Tot això facilitarà un major aprofundiment i coneixença del comportament d’aquests elements estructurals.
En línea
En línia
En memoria de José Mª Valverde Pachecho Valencia de Alcántara (Cáceres), 1926 - Barcelona, 1996
EN-9100
Enabling technologies
ENAC
Enacció
Enactive interfaces
enactive media
Enactment
Enantiomers
Enantiomers--Separation
Now showing items 45103-45122 of 138293
 
 

Coordination

 

Supporters